De vele activiteiten binnen Don Bosco Nederland worden ondersteund en begeleid door werkgroepen en commissies. Het betreft onder meer activiteiten op het vlak van zorg voor ouderen.

Werkgroep Don Bosco Plus
Graafseweg 533
6603 CB Wijchen
024 663 60 29
e-mail: flapper.w@donbosco.nl