Verspreid over Nederland zijn jeugd- en jongerencentra van Don Bosco te vinden. Ze staan open voor alle jongeren. Een aantal centra biedt sociaal-culturele, educatieve, recreatieve en informatieve activiteiten. Andere besteden speciale aandacht aan de multiculturele samenleving en aan thuisloze jongeren in Nederland en in de Derde Wereld. Don Bosco Nederland kent ook enkele leefgemeenschappen van jongeren.