In 2022 is het 400 jaar geleden sinds het overlijden van Franciscus van Sales. Deze bisschop van Genève en Annecy werd in 1665 heilig verklaard door paus Alexander VII en wordt gezien als de grootste inspiratiebron van Don Bosco. In onze congregatie zal dit jaar in het teken staan van Sales en ook onze provincie Vlaanderen-Nederland doet zijn duit in het zakje. Op deze pagina kan u informatie vinden over het leven van Franciscus van Sales: van een uitgebreide biografie tot plaatsen in Vlaanderen en Nederland waar hij nog steeds te vinden is.

BIJDRAGEN PROFESSOR Wim Collin

Professor Wim Collin, onze Vlaamse medebroeder aan de Pauselijke Salesiaanse Universiteit (UPS), heeft zich de voorbije jaren ingewerkt in het leven en de spiritualiteit van Franciscus van Sales. Dit jaar zal hij maandelijks een bijdrage schrijven over een thema waarmee hij Franciscus van Sales benadert.

Franciscus van Sales
Tentoonstelling in Simpelveld (NL)

Een ander initiatief is de tentoonstelling die van 1 oktober 2022 tot 29 januari 2023 te bezoeken zal zijn in Simpelveld (tussen Maastricht en Aken). Naast een historisch gedeelte zal ook de spiritualiteit van Franciscus van Sales hier gevisualiseerd worden. Er komt een luik waarin uitgewerkt zal worden hoe Don Bosco die spiritualiteit vertaalt naar een pastoraal-pedagogisch project voor de opvoeding van zijn jongens. Naast de 400ste verjaardag van het overlijden van Franciscus van Sales zal er ook aandacht geschonken worden aan de heilige Jeanne de Chantal, die in Annecy samen met Franciscus de zusters Visitandinnen gesticht heeft.

Wim Collin op Radio Maria over 400 jaar Sales

www.donbosco.be/nieuws/wim-collin-op-radio-maria-over-400-jaar-franciscus-van-sales

Digitale landkaart

Vanaf 24 januari 2022 kan u hier een digitale landkaart van Nederland en Vlaanderen kunnen vinden. Daarop staan alle plaatsen aangeduid waar iets te vinden is dat verwijst naar Franciscus van Sales: een kerk of kapel, een glas-in-loodraam, een standbeeld … De zoektocht levert verrassend veel plaatsen op, wat betekent dat Franciscus van Sales zeker geen onbekende was in de Lage Landen.

Activiteitenkalender

22 maart               Bijeenkomst rond Frans van Sales in Tilburg
11 juni                   Studiebijeenkomst in Heverlee
1 okt - 29 jan        Tentoonstelling in Simpelveld

Schrijf u hier in voor Don Bosco digitaal (nieuwsbrief)

* indicates required