Don Bosco Apeldoorn maakt het verschil

Schermafbeelding202018 12 0520om2011 55 06 s90jzbs

Wietse De Boer is de nieuwe manager van Don Bosco jongerencentra in Apeldoorn. De redactie van Don Bosco NU zocht hem op voor een eerste onderonsje.

Op wie kan je rekenen?

Het team van Don Bosco Apeldoorn bestaat uit 6 (deeltijds) jongerenwerkers, een administratieve medewerker, 2 beheerders, stagiaires en een grote groep vrijwilligers. De vrijwilligers horen er helemaal bij, bij de Don Boscofamilie. Sommigen komen hier al 20 jaar en voelen zich meer vrijwilliger dan huurder. De jongerenwerkers zijn verschillend qua karakter en geven zo een eigen kleur aan hun werk. Ze hebben elk een netwerk en vele relaties met wijkbewoners.

Welke activiteiten organiseren jullie?

De activiteiten bestaan onder andere uit een jongereninloop, muziekstudio, formulierenbrigade, huiswerkhulp, kinderkookcafé, meidengroep en vakantieactiviteiten. Voor volwassenen heb je een kaartclub, twee zangkoren, ouderensoos, een schilder- en een boetseergroep, yoga en gym en de Op Stap-groep voor moeders van jonge kinderen.Als er iemand met een idee komt, denken we graag mee. Uit samenwerking met sleutelfiguren en buurtbewoners ontstaan prachtige initiatieven. We zijn een plek voor mensen uit de buurt en willen uitstralen dat we dingen in de wijk mogelijk maken. Jongeren moeten voelen: dit centrum is van en voor óns. Een jongere wil ergens bijhoren en zich ontwikkelen. Dat kan bij ons.

Wat is het verschil tussen beide Apeldoornse Don Bosco centra?

Als kleine organisatie genieten we het vertrouwen in de wijk en bij de gemeente. Don Bosco Zevenhuizen is een centrum voor jong én oud. De gelijknamige wijk is multicultureel en heeft vaak te maken met achterstandsituaties. Daar liggen kansen voor bijeenkomsten over opvoeding. In het kader van ambtenarenparticipatie kwamen ambtenaren bij het Don Boscocentrum op bezoek om de sfeer te proeven en meer te horen over de activiteiten. Ze voelden zich aangesproken door de gastvrijheid en de positieve sfeer rondom het centrum met een cultuur van ‘niemand is meer dan een andere’ en ‘ruimte maken voor elkaar’. We zijn een kleine spil in het welzijnsnetwerk en werken in Apeldoorn samen met grotere partijen zoals Stimenz, MEE en Verian. Als ‘penvoerder’ zijn we als een soort hoofdaannemer voor de gemeente het aanspreekpunt voor het welzijnswerk in bijvoorbeeld Zuidbroek, één van de wijken in Noord-Oost Apeldoorn. Omdat dit een jonge wijk is, zijn de activiteiten nu meer gericht op kinderen. Als ze ouder worden zijn ze al vertrouwd met het jongerenwerk. We bieden continuïteit en we zijn wendbaarder dan de grotere organisaties. Ik houd er zelf ook wel van om de boel een beetje op te schudden.

Wat kun je al vertellen over Don Bosco Apeldoorn in 2019?

We willen in het voorjaar een Open Dag te organiseren omdat het voor veel mensen drempelverlagend werkt en de gelegenheid biedt om hier binnen te stappen. Want we willen laten zien dat iedereen kan meedoen.

www.donboscoapeldoorn.nl

Bron: Don Bosco NU 2018/4, p. 6