Don Bosco International strijdt tegen haat en onverdraagzaamheid

Schermafbeelding 2023 06 15 om 11 27 36

Op 18 juni 2023 organiseert de VN voor de tweede keer de 'International Day for Countering Hate Speech', waarmee ze de strijd tegen haatuitingen wil aangaan. Daarom werd de #NoToHate- campagne gelanceerd, waar ook Don Bosco International op inzet.

"In november 2022 publiceerden wij het beleidsdocument 'No Hate Speech'", klinkt het bij Don Bosco International. "Volgens VN-rapporten ontstaat er wereldwijd een verontrustende golf van vreemdelingenhaat, racisme en intolerantie, waaronder een toename van antisemitisme, haat tegen moslims en vervolging van christenen. Sociale media en andere vormen van communicatie worden gebruikt als platform voor discriminatie, terwijl het publieke discours vaak wordt gebruikt voor politiek gewin met retoriek die minderheden, migranten, vluchtelingen, vrouwen en vele zogenaamde "anderen" stigmatiseert en ontmenselijkt."

Onverdraagzaamheid en haat duiken steeds vaker op in onze samenleving
Don Bosco International

"Haatzaaiende taal vormt een bedreiging voor de democratische waarden, sociale stabiliteit en vrede, terwijl zwijgen tegenover deze schending kan duiden op onverschilligheid tegenover discriminatie en intolerantie, met een verhoogd risico dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen het slachtoffer worden", gaat DBI verder. "Toch is het aanpakken van haatuitingen van cruciaal belang om gewapende conflicten, gruweldaden en terrorisme te voorkomen, geweld tegen vrouwen en andere ernstige schendingen van de mensenrechten te beëindigen en vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen te bevorderen. Onverdraagzaamheid en haat zijn de laatste tijd steeds vaker opgedoken in de menselijke samenleving"

Opkomst van het internet

"Een van de oorzaken is de opkomst van het internet, omdat het internet nieuwe manieren heeft geopend om dingen te zeggen en nieuwe wegen heeft geopend om die uitingen aan meer mensen over te brengen. Aan de ene kant heeft de opkomst van het internet de mogelijkheden voor menselijke interactie uitgebreid, waardoor het mogelijk is geworden om wereldwijd met bijna elke andere persoon te communiceren. Aan de andere kant heeft de steeds groter wordende wereld van online interactie echter een negatieve invloed gehad op veel uitdagingen waarmee mensen in hun echte bestaan worden geconfronteerd."

Campagne voeren

In 2021 heeft de VN 18 juni uitgeroepen tot Internationale Dag voor het Tegengaan van Hate Speech. "Om deze reden hebben wij de afgelopen week campagne gevoerd. Om deze dag in de kijker te zetten, nodigt de VN internationale organisaties, maatschappelijke groeperingen en individuen uit om evenementen en initiatieven te organiseren die strategieën bevorderen om haatzaaiende taal te identificeren, aan te pakken en tegen te gaan. Het bevorderen van interreligieuze en interculturele dialoog en verdraagzaamheid bij het tegengaan van haatzaaiende taal is het hoofddoel.