Stagiairs Don Bosco Straatvisie volgen introductietraining

Stagairs odisukz

De zes nieuwe stagiairs die zich gaan inzetten bij Don Bosco Straatvisie in Amsterdam volgden woensdag 23 september hun introductietraining in Assel.

Vergezeld door Linda, hun coördinator, maakten zij kennis met de sfeer en het gedachtegoed van Don Bosco. Rita (stafmedewerker vorming) leidde de dag. Het grootste gedeelte kon nog buiten plaatsvinden op de laatste ‘zomerse dag’ van het jaar.

Aan enthousiasme, creativiteit en betrokkenheid geen gebrek bij de zes dames die allen een H.B.O.-opleiding volgen. Ze zullen van grote betekenis zijn voor de jongeren in A’dam die assistentie en bemoediging kunnen ervaren in hun aanwezigheid. Ze zijn geëquipeerd met ideeën om een aanbod te doen rond de school, de huiskamer, de speelplaats en de zin-plek. Dat wordt top! We wensen de nieuwe stagiairs een zinvolle tijd in een gastvrije omgeving.