EU wil dat jongeren meedenken bij beleid

Beeld jongeren 8 kopie

De Europese Commissie wil meer gaan luisteren naar de jeugd. Kinderen en jongeren krijgen voortaan een stem bij het maken van beleid over onderwijs, gezondheid en klimaat.

De Europese Commissie wil jongeren betrekken bij het maken van plannen over onderwijs, gezondheid en klimaat. Op al die beleidsterreinen moet de Europese Commissie zich afvragen of het voorstel waar aan gewerkt wordt van belang is voor kinderen en jongeren. Als dat het geval is, dan moeten kinderen en jongeren er ook iets over kunnen zeggen. De Commissie maakte de plannen op 10 januari bekend bij het verschijnen van de conclusies uit het Europese jongerenjaar, dat in 2022 werd gehouden.

Online inspraakrondes
In de praktijk betekent dit dat de Europese Commissie online inspraakrondes of panelgesprekken met ambtenaren gaat organiseren. Ook heeft de Europese Unie een coördinator jeugd aangesteld die contact met jongeren gaat leggen.

Ook wil de Europese Commissie een gemeenschappelijk Europees diploma voor het hoger onderwijs. Daardoor kunnen jongeren makkelijker in alle EU-landen studeren en werken. Verder wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat stagiairs meer rechten hebben, en ook dat ze worden betaald.

Jongeren systematisch betrekken
Volgens Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut zijn de plannen van de Europese Commissie een mooi voorbeeld om jongeren systematisch te betrekken bij beleid. 'De Europese Unie doet daar nu ook al heel veel aan, maar dat zijn vaak voor jongeren abstracte onderwerpen. Het is belangrijk dat jongeren ook laagdrempelig mee kunnen denken en beslissen over onderwerpen die hen dagelijks raken. Deze plannen stimuleren misschien wel meer interesse in de komende Europese verkiezingen.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut