"Maak van afzondering de uitzondering"

Annie spratt d mzr Ex6yt Y unsplash

Jongeren in de gesloten jeugdhulp zitten nog te vaak en te lang in afzondering. Dat is het voornaamste besluit uit het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens reageert op het jaarverslag: “Het is niet aangetoond dat afzondering op termijn voor meer veiligheid zorgt of een pedagogische meerwaarde heeft.”

Jongeren zitten nog te vaak, te lang en te alleen in afzondering. Dat is een belangrijke vaststelling uit het jaarverslag 2022 van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen. Deze commissie bestaat uit maandcommissarissen die als vrijwilliger op bezoek gaan in de gemeenschapsinstellingen, de voorzieningen veilig verblijf en het Vlaams Detentiecentrum. Dat zijn plekken waar jongeren in een zekere mate van geslotenheid verblijven.

"Wie afzondering meemaakt, draagt de gevolgen vaak nog lang mee. Maar ook op jongeren die getuige zijn en begeleiders die ze uitvoeren heeft afzondering een grote impact", klinkt het in het jaarverslag. "Gelukkig gingen voorzieningen de afgelopen jaren aan de slag met eerdere aanbevelingen van het Kinderrechtencommissariaat. Ook het beleid reageerde. Zo bestelde de overheid wetenschappelijke studies die uitmondden in een intersectorale richtlijn. Toch vertellen jongeren nog altijd verhalen die vanuit een kinderrechtenperspectief vragen oproepen. Het raakt de maandcommissarissen telkens opnieuw bij hun bezoeken."

Wie afzondering meemaakt, draagt de gevolgen vaak nog lang mee

Jongeren in geslotenheid

"Jongeren in geslotenheid brengen hoe dan ook veel tijd alleen door. Maar afzondering betekent voor ons tijd die je gedwongen in een ruimte voor één persoon doorbrengt: de eigen kamer of een aparte afzonderingsruimte. Dat gebeurt om veel verschillende redenen. Volgens de intersectorale richtlijn kan afzondering enkel als er een 'acuut en ernstig' gevaar voor de veiligheid is. Op sommige plekken wordt tot op het laatste moment in gesprek gegaan als jongeren zich in een crisissituatie bevinden. Maar elders hebben jongeren het idee dat de alarmknop te snel wordt ingedrukt."

"Ook voor onze maandcommissarissen is het niet altijd duidelijk waar op zo’n moment het gevaar schuilt. Ook als sanctie brengen jongeren tijd door in een afzonderingsruimte of op de kamer. Het kan gaan over agressie tegen begeleiders, druggebruik, een gsm binnensmokkelen of weglopen. Maar ook voor het spreken van een andere taal, scheldwoorden gebruiken, elkaar aanraken, roepen, je bemoeien met een andere jongere, je bord niet leegeten, te laat opstaan, je niet aan de kledingregels houden, te hard lachen."

Vanuit kinderrechten is het duidelijk: afzondering als sanctie kan niet

Soms dagenlang

"'Ze delen hier kamersancties uit alsof het appels zijn', drukte een jongere in een gemeenschapsinstelling ons op het hart. Vanuit kinderrechten is het nochtans duidelijk: een afzondering als sanctie kan niet. En dan zijn er nog afzonderingen als deel van het onthaal, tijdens crisissituaties van andere jongeren, tijdens de nacht of bij ziekte… Bovendien hebben heel wat voorzieningen elke dag kamermomenten. Deze zijn er om tot rust te komen, maar sommige jongeren zeggen dat ze hier juist heel onrustig van worden. Op sommige plekken is hier al flink in gesnoeid, op andere plekken zijn die nog erg aanwezig."

Volgens de intersectorale richtlijn mag afzondering in regel niet langer dan een uur duren, en zeker nooit langer dan 24 uur. Dit mede op basis van internationale juridische standaarden. "Toch merken we dat zeker in de gemeenschapsinstellingen afzonderingen die dagen duren niet uitzonderlijk zijn. Bovendien hebben jongeren soms het raden naar hoe lang een afzondering duurt. Bij een crisis is inderdaad niet altijd voorspelbaar wanneer deze zal eindigen. Maar ook vaste kamermomenten lopen soms uit, bij een sanctie wordt niet altijd de duur vermeldt, of wordt pas na een dag besloten hoe lang deze zal duren."

Wat jongeren tijdens afzondering echt missen, is nabijheid

Lege tijd invullen

"Lege tijd invullen is moeilijk, of het nu om een vast kamermoment gaat, een crisissituatie of een sanctie in een cel. Jongeren tonen veel veerkracht: ze tekenen, dansen, schrijven, pompen… Soms kiezen ze voor minder gezonde manieren om hiermee om te gaan. Ze vullen de tijd met snoepen of slapen. Een deel van de jongeren probeert de onrust te verjagen met zelfverwondend gedrag."

"Voorzieningen proberen op de verveling in te spelen door strips, hobbymateriaal en andere activiteiten aan te bieden. Maar wat jongeren echt missen, is nabijheid. Op kamermomenten kunnen ze begeleiders soms moeilijk bereiken. En in een afzonderingsruimte voelen ze zich vaak helemaal alleen gelaten. 'Ze laten je gewoon schimmelen', zo drukte een jongere het uit. Nochtans blijkt uit wetenschappelijk onderzoek overduidelijk het belang van nabijheid. Wanneer een jongere naar een afzonderingsruimte moet, zou continue een begeleider beschikbaar moeten zijn. En waarom geen contact opnemen met ouders of andere belangrijke personen?"

Jongeren geven aan dat ze duidelijke taal verwachten

Klare taal

"Jongeren geven aan dat ze duidelijke taal verwachten. Bij het onthaal in de voorziening verwachten ze informatie over het afzonderingsbeleid. En als er voor afzondering wordt gekozen, horen ze nog te weinig waarom en hoe lang dit zal duren. Maar ook voor voorzieningen en beleid zelf is er te weinig informatie voorhanden: er is nog werk aan een correcte en toegankelijke registratie."

"Als we in de jeugdhulp spreken over onze ideeën rond afzondering, horen we soms verzuchtingen die met haalbaarheid te maken hebben. Het goede nieuws is dat we vandaag al heel wat onderlinge verschillen en goede praktijken zien. In sommige gemeenschapsinstellingen lukt het wel om snel te reageren als jongeren op een belletje duwen, of om luchtmomenten aan te bieden als jongeren in afzondering zitten."

Auteur: Tim Bex