Naar Marokko met jongeren U-2BHeard!

Kinderen van CSK en Don Bosco u 2b Heard op het platteland aan het werk 6cgufy2

Jongeren van U-2BHeard! uit Utrecht gingen eind oktober naar Marokko. De deelnemers waren 14 dagen te gast bij Centre Social Kariat (CSK), een stichting die zich inzet voor gehandicapte Marokkaanse kinderen en hun ouders in de wijk Kariat in Sale.

De jongeren van Don Bosco hebben daar meegeleefd en -gewerkt en tegelijkertijd uitstapjes gemaakt om Marokko te ontdekken. Bij het Nederlands Instituut Marokko (NIMAR) gingen ze met elkaar in gesprek over wat hen was opgevallen en had verwonderd, maar ook wat ze mee zouden nemen naar Nederland. Het leidde tot een open gesprek over armoede, de plaats van de vrouw in Marokko, vrijheid, zorg voor de minder bedeelden in een samenleving. De ontboezeming is des te betekenisvoller omdat de jongeren van Don Bosco allemaal te maken hebben of hebben gehad met problematiek als verslaving, lastige gezinssituaties, schulden, politie etc. Lees er hier meer over.

Foto: Kinderen van CSK en Don Bosco U-2BHeard! op het platteland aan het werk