Nascholing tot bezinnings​​­begeleid(st)er

Werk je graag met jongeren? Wil je in de toekomst meewerken aan de ontplooiing van hun persoonlijke en spirituele identiteit? Wil je graag begeleider worden van klasgebonden bezinningsdagen? We bieden jou een degelijke nascholing aan, waar naast visie en inhoud rond begeleiding van jongeren binnen een katholieke dialoogschool ook aandacht is voor activerende werkvormen, verdiepen van eigen spiritualiteit en gebed, in dialoog met medecursisten en begeleiders.

Verschillende scholen willen graag bezinningen aanbieden aan hun leerlingen, maar vinden geen opgeleide bezinningsbegeleiders. Deze nascholing wil gemotiveerde kandidaten vormen tot competente begeleiders, hetzij voor de eigen leerlingen, hetzij voor klasgroepen uit andere scholen. Een hele reeks bezinningshuizen heet jullie van harte welkom. Tijdens deze nascholing leer je er alles over.


Deze nascholing bestaat uit:

- een intakegesprek
- een weekend in de abdij van Averbode
- 4 avonden
- luisterstage en doestage
- 1 terugkomdag
- persoonlijke coaching


Ze gaat door in de periode: eind augustus 2018 - maart 2019.

Deze nascholing wordt georganiseerd en gedragen door Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie van Bezinnings- en Ontmoetingshuizen in Vlaanderen

Meer info en inschrijving:

www.klasbezinning.be of www.nascholing.be

Bartimeus, Bartimeus • geplaatst op 16 mei 2018