Oecumenische opleiding voor jonge groene kartrekkers

123

Klimaatverandering houdt veel jongeren bezig, maar in de Kerk is het zelden een onderwerp. Met de Jona Jaaropleiding willen de Laudato Si’-Alliantie en Micha Nederland daarom jongeren opleiden tot ‘groene rolmodellen’ die daarin het verschil kunnen maken.

Ruim tachtig procent van de kerkgaande Nederlandse jongeren maakte zich grote zorgen om klimaatverandering, blijkt uit een onderzoek uit 2021 door diverse kerken en kerkelijke organisaties. Tegelijkertijd is maar een op de tien jongeren ervan overtuigd dat kerkleiders zich daar ook zorgen over maken. Zowel in vieringen als in activiteiten buiten het kerkgebouw zien ze weinig aandacht voor ecologische onderwerpen.

Jona
Uit datzelfde onderzoek blijkt echter dat de mensen die het in kerken voor het zeggen hebben, groene thema’s vaak wel degelijk een plek willen geven, maar niet weten hoe ze dat aan moeten pakken. Om jongeren de kans te geven daar zelf verandering in te brengen en om klimaatverandering bespreekbaar te maken in parochies en protestantse gemeenten, beginnen de Laudato Si-Alliantie en Micha Nederland volgend schooljaar met de Jona Jaaropleiding. “Met deze komen we tegemoet aan de behoefte van beide groepen”, legt Harmen Niemeijer, directeur van Micha Nederland, uit.

Onderlinge verbondenheid
Twaalf jongeren worden binnen de Jona Jaaropleiding gevormd tot ‘groene rolmodellen’ die klimaatproblematiek in hun eigen kerkgemeenschap bespreekbaar kunnen maken. Gedurende het schooljaar 2023-2024 gaan zij daarvoor aan de slag met een coach.

Verschillende generaties kunnen veel van elkaar leren
Harmen Niemeijer

Verdeeld over die periode vinden ook een achttal bijeenkomsten en excursies plaats, waarbij de deelnemers kennismaken met christenen die zich inzetten voor het klimaat. “We hopen op deze manier bij te dragen aan onderlinge verbondenheid”, aldus Niemeijer. “Verschillende generaties kunnen veel van elkaar leren.”

Gelovige basis
De Laudato Si-Alliantie is een katholieke organisatie en Micha Nederland is protestants geïnspireerd. De oecumenisch vormgegeven opleiding gaat daarom uit van een brede gelovige basis, zo legt Daan Savert, projectcoördinator van de Laudato Si- Alliantie, uit: “Wanneer je je laat raken door onrecht en ecologische crises, heb je hoop nodig. Vanuit het christelijk perspectief is hoop een deugd.” Zo’n deugd komt volgens hem niet aanwaaien: “die moet je je met vallen en opstaan eigen maken”, zegt hij. “Ook moet je naar de bron van jouw hoop: waar haal je hoop en inspiratie vandaan? Hoe houd je het vol?”

Veranderen en veranderd worden
De Jona Jaaropleiding is vernoemd naar de bijbelse profeet Jona, die van God de zware taak kreeg om de stad Nineve tot inkeer te laten komen. “Jona vluchtte van zijn verantwoordelijkheid en had last van zijn eigen veroordelende gedachten. Hij wilde dat de wereld, oftewel Nineve, zou veranderen, maar hij moest zelf ook veranderd worden”, vertelt Savert. “Dit geldt voor iedereen die geloofwaardig wil werken aan een hoopvolle toekomst.”

De opleiding is bedoeld voor jongeren tussen de achttien en dertig jaar oud. Hij is niet gratis; de organisatie raadt deelnemers aan hun kerk daarvoor te raadplegen, “omdat het idee is dat ze binnen hun kerk jongerenambassadeur worden”. Aangezien er maar twaalf plekken zijn, moeten geïnteresseerden solliciteren naar een plek.

Auteur: Bron: KN.nl