SAMEN - jongeren en straatkinderen - stopt 31 juli 2020

Bangalore202017 vrbrm5j

Er is nu duidelijkheid gekomen over wat er gaat gebeuren met de organisatie SAMEN -jongeren en straatkinderen - onderdeel van Don Bosco Amsterdam. Tot onze spijt zal SAMEN zoals we het nu kennen stoppen te bestaan per 31 juli.

Er is nu duidelijkheid gekomen over wat er gaat gebeuren met de organisatie SAMEN -jongeren en straatkinderen - onderdeel van Don Bosco Amsterdam. Tot onze spijt zal SAMEN zoals we het nu kennen stoppen te bestaan per 31 juli.

Hoe komt het dat SAMEN stopt?
De kerngroep van SAMEN is het afgelopen jaar bezig geweest met een kritische reflectie op de organisatie en het doen van verantwoord vrijwilligerswerk. Binnen de huidige discussie rondom verantwoord vrijwilligerswerk heeft het bestuur van Don Bosco Amsterdam en de kerngroep van SAMEN hebben besloten om het project stop te zetten en samen met het project Don Bosco Youth Net-NL verder te gaan in een nieuwe organisatie.

De uitgebreide voorbereiding, nazorg en betrokkenheid van de kerngroep maakt SAMEN een organisatie die zich inzet voor verantwoord vrijwilligerswerk. SAMEN heeft zich als project gericht op vrijwilligerswerk in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Om een meer gelijkwaardige uitwisseling te faciliteren en jongeren de mogelijkheid te bieden om zich op een bredere manier in te zetten, zullen ze zich in de toekomst niet alleen richten op landen buiten Europa, maar ook op landen binnen Europa en Nederland.

Er zijn veel gesprekken gevoerd binnen de kerngroep over het veranderen van de organisatie. Twee factoren hebben bijgedragen aan het versnellen van het hervormingsproces: het stoppen van de subsidie van Erasmus+ en COVID-19. Jarenlang ontving SAMEN de Erasmus+ subsidie. Deze hebben ze voor het seizoen 2020-2021 niet ontvangen. Daarnaast heeft de ziekte COVID-19 internationaal vrijwilligerswerk zeer beïnvloed. SAMEN stopt per 31 juli en gaat na de zomer verder in een doorstart samen met Don Bosco Youth Net-NL.

Doorstart
In Augustus 2020 zal SAMEN samen met de organisatie DBYN-NL een nieuw project beginnen. In de doorstart zullen de jongeren van SAMEN een internationale vrijwilligersorganisatie van Don Bosco in Nederland vormen. Het doel is om jongeren een plek te bieden waar zij zich met begeleiding en aanmoediging kunnen ontwikkelen tot betrokken burgers. Met behulp van interculturele uitwisselingen en meeleef-ervaringen kunnen jongeren op een non-formele wijze leren over zichzelf en de wereld. Deze organisatie zal werken vanuit het gedachtegoed van Don Bosco, waarbij er aandacht is om jezelf in vrijheid te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen, samen te zijn en zin te geven aan het leven. Jongeren zullen worden aangemoedigd om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten binnen onze door jongeren gedragen organisatie en de wereld. Dit alles in de hoop en overtuiging dat zij zich zullen blijven inzetten in hun directe leefwereld.

De coördinator van de doorstart is Sarah Beeftink, een van de oud-vrijwilligers van SAMEN. Zij zal in 2020 met ondersteuning van de jongeren van SAMEN het nieuwe project neerzetten.


Boek
Om SAMEN na 35 jaar niet zomaar verloren te laten gaan is er voor gekozen om een boek te schrijven over wat SAMEN zo speciaal maakte. Hierin staat hoe SAMEN heeft gewerkt en wat de ervaringen van mensen zijn die via SAMEN zijn weg geweest.

Vragen?
Mochten er vragen zijn over de stop van SAMEN of de doorstart die er aan gaat komen dan kun je je vragen mailen naar Info@samen.org. Het kantoor is niet meer bemenst.


SAMEN – Jongeren en Straatkinderen
Apollolaan 91
1077 AM Amsterdam
020 - 6792095