Spaanse Salesiaanse martelaren (22 september): 'Gedood omwille van hun geloof'

Op 22 september herdenken wij 

ZALIGE JOSE' CALASANZ  MARQUES, priester en martelaar

ZALIGE ENRIQUE SAIZ APARICIO, priester en martelaar

ZALIGE DREËNNEGENTIG GEZELLEN, martelaren

In de periode tussen 1936 en 1939 werd Spanje verscheurd door een dramatische en bloedige burgeroorlog.  Een conflict ontsproten uit ideologische geschillen! Ook de kerk in Spanje onderging er de gevolgen van, vooral door toedoen van anarchistische en militante groeperingen.  Er brak een geweldige vervolging uit. Duizenden priesters, religieuzen en leken werden vermoord enkel en alleen omdat ze christen waren. Onder hen zeer veel leden van de salesiaanse familie: 38 priesters, 25 coadjuteurs, 22 clerici, 2 dochters van Maria Hulp der Christenen, 4 salesiaanse medewerkers, 3 aspiranten en 1 leek medehelper. In totaal 95 personen.

Drie onderscheiden processen voor de erkenning van het martelaarschap werden ingezet.  Achteraf werden die tot twee herleid.  Het eerste proces betreft de groep van Valencia. Deze groepering telt 32 martelaren met aan het hoofd ervan don José Calasanz Marqués. De twee andere groepen, die van Madrid en Sevilla, zijn achteraf samengevoegd tot één proces.  Ze omvatten 63 martelaren. Die laatste groep staat onder de leiding van don Enrique Saiz Aparicio . 

De eerste groep - 32 martelaren – ontving het decreet van martelaar op 20 december 1999. Paus Johannes Paulus II heeft hen op 11 maart 2001 zalig verklaard, samen met alle martelaren van het aartsbisdom Valencia. De martelaren uit de tweede groep - 63 martelaren – ontvingen het decreet van martelaar op 26 juni 2006. Zij werden zalig verklaard samen met de martelaren van de aartsbisdommen van Madrid en Sevilla.  Deze zaligverklaring werd verricht door kardinaal José Saraiva Martins onder het pontificaat van paus Benedictus XVI op 28 oktober 2007. 

Don José Calasanz Marqués

José Calasanz Marqués werd te Anacque nabij Azanuy in Spanje geboren in 1872. In 1886 heeft hij Don Bosco gezien die op dit ogenblik erg vermoeid was en veel leed. Hij is salesiaan geworden in 1890. Vijf jaar later, in 1895, werd hij tot priester gewijd.  Don Rinaldi heeft hem tot zijn secretaris benoemd.  Daarop werd hij provinciaal van de provincie Perù-Bolivië. Eenmaal terug in Spanje werd hij provinciaal van Barcelona-Valencia. Don Calasanz Marqués was een salesiaan met een groot hart.  Ook een harde werker. Vanaf het begin zette hij zich onverpoosd in voor het welzijn van zijn medebroeders. Samen met andere salesianen werd hij gevangen genomen en meegenomen tijdens de retraite die hij leidde te Valencia. Onderweg, op de weg van Valencia naar Madrid, werd hij door een geweerschot aan het hoofd gedood. Dit had plaats op 29 juli 1936.

Don Enrique Saiz Aparicio

Enrique Saiz Aparicio is afkomstig van Ubierna nabij Burgos in Spanje. Daar werd hij in 1889 geboren. Hij was nauwelijks zestien jaar toen hij naar het noviciaat trok. In 1918 werd hij tot priester gewijd. Hij is van meerdere huizen directeur geweest zoals in Salamanca, in Madrid en, bij het uitbreken van de revolutie, in het aspirantaat te Carabanchel Alto nabij Madrid. Hij was een vroom man, zeer ijverig en toegewijd aan zijn taak. Op 20 juli 1936 vielen militanten het huis van Carabanchel Alto binnen. Dadelijk bood hij zich aan om te sterven in plaats van alle anderen: 'Als ge bloed wilt, hier ben ik. Maar doe geen kwaad aan deze jongens.' De jongens werden vrijgelaten, maar don Saiz Aparicio werd samen met 8 medebroeders opgepakt om ter dood gebracht te worden. Enige tijd voor zijn dood vertrouwde hij een vriend het volgende toe: 'Wat is er beter dan te mogen sterven tot glorie van God?'In de avond van 2 oktober 1936 werd hij gefusilleerd. Hij heeft zijn leven geofferd in ruil voor dat van de jongens die de Voorzienigheid hem had toevertrouwd.

 

De 32 martelaren van Valencia

Priesters:

José Calasanz Marqués                     + Valencia                   29 juli 1936                  64 j.

Francisco Bandrés Sanchez                  + Barcelona                 3 augustus 1936            40 j.

José Batalla Parramon                          + Barcelona                 4 augustus 1936            63 j.

Jaime Bonet Nadal                               + Tarrega                     15 augustus 1936         52 j.

José Bonet Nadal                                 + Barcelona                 13 augustus 1936         60 j.

José Caselles Moncho                          + Barcelona                 27 juli 1936                  29 j.

José Castell Camps                              + Barcelona                 28 juli 1936                  34 j.

Sergio Cid Pazo                                   + Barcelona                 30 juli 1936                  50 j.

Recaredo de los Rios Fabregat              + Valencia                   9 december 1936          43 j.

José Gimenez Lopez                            + Valencia                   9 december 1936          32 j.

Julio Junyer Padern                              + Montjuic                    26 april 1938                45 j.

Antonio Maria Martin Hernandez            + Valencia                   10 december 1936        51 j.

Juan Martorell Soria                              + Valencia                   9 augustus 1936            47 j.

José Otin Aquilé                                   + Valencia                   ? november 1936          35 j.

Julian Rodriguez Sanchez                     + Valencia                   9 december 1936          40 j.

Alvaro Sanjuan Canet                           + Villena                      1 oktober 1936             28 j.

 

Coadjuteurs:

Jaime Buch Canals                               + Valencia                   31 juli 1936                  57 j.

Augustin Garcia Calvo                          + Valencia                   10 december 1936        31 j.

Eliseo Garcia Garcia                             + Garraf                        19 november 1936        29 j.

Jaime Ortiz Alzueta                               + Barcelona                 27 juli 1936                  27 j.

José Rabasa Bentanachs                      + Barcelona                 4 augustus 1936            74 j.

Angel Ramos Velazquez                        + Barcelona                 11 oktober 1936            60 j.

Gil Rodicio Rodicio                               + Barcelona                 4 augustus 1936            48 j.

 

Clerici:

Zacarias Abadia Buesa                         + Barcelona                 27 juli 1936                  22 j.

Javier Bordas Piferrer                           + Barcelona                 24 juli 1936                  22 j.

Miguel Domingo Cendra                        +Tarragona                  11 augustus 1936         29 j.

Félipe Hernandez Martinez                    + Barcelona                 27 juli 1936                  23 j.

Pedro Mesonero Rodriguez                   + Torrent                      21 augustus 1936         24 j.

Felix Vivet Trabal                                  + Barcelona                 26 augustus 1936         25 j.

 

Dochters van Maria Hulp der Christenen:

Maria Amparo Carbonell Munoz              + Barcelona                  6 september 1936         43 j.

Maria Carmen Moreno Benitez               + Barcelona                 6 september 1936         51 j.

 

Leek medehelper (familiant):

Alejandro Planas Sauri                          + Garraf                        19 november 1936        58 j.

 

De 42 martelaren van Madrid

Priesters: 

 Enrique Saiz Aparicio                            + Madrid                      2 oktober 1936             47 j.

Pio Conde Conde                                 + Madrid                      15 maart 1937              50 j.

SalvatorFernandez Pérez                      + Madrid                       18 september 1936       66 j.

Andres Gomez Saez                             + Santander                 1 januari 1937              25 j.

Felix Gonzalez Tejedor                        + Madrid                      24 augustus 1936         48 j. 

Sabino Hernandez Lazo                        + Madrid                      28 juli 1936                  50 j.

Andres Jimenez Galera                         + Guadalajara               27 juli 1936                  30 j.

Miguel Lasaga Carazo                           + Guadalajara              6 december 1936          44 j.

German Martin Martin                           + Aravaca                    30 augustus 1936         37 j.

José Villanova Tormo                            + Madrid                      29 september 1936       34 j.

 

Coadjuteurs:

Emilio Arce Diez                                   + Madrid                      23 juli 1936                  26 j.

José Maria Celaya Badiola                    + Madrid                      9 augustus 1936            49 j.

Antonio Cid Rodriguez                          + Bilbao                        25 september 1936       46 j.

Juan Codera Marqués                           + Madrid                      25 september 1936       53 j.

Nicolas de la Torre Merino                     + Madrid                      1 augustus 1936            44 j.

Ramon Eirin Mayo                                + Madrid                      15 december 1936        25 j.

Matéo Garolera Masferrer                      + Madrid                      1 oktober 1936             48 j.

Anastasio Garzon Gonzalez                  + Paracuellos de Jarama 6 september 1936        48 j.

Valentin Gil Arribas                               + Paracuellos de Jarama 6 september 1936        48 j.

Pablo Gracia Sanchez                          + Madrid                      15 december 1936        44 j.

Francisco José Martin Lopez                 + Paracuelles de Jarama 9 november 1936         26 j.

Heliodoro Ramos Garcia                        + Guadalajara              6 december 1936          21 j.

Dionisio Ullivarri Barajuan                      + Aravaca                    30 augustus 1936         55 j.

Esteban Vazquez Alonso                         + Guadalajara               6 december 1936          21 j.

 

 

Clerici:

Pedro Artolozaga Mellique                     + Madrid                      1 oktober 1936             24 j.

Manuel Borrajo Miguez                         + Madrid                      1 oktober 1936             20 j.

Esteban Cobo Sanz                              + Puerta de Hierro        22 september 1936       29 j.

Pasual de Castro Herrera                      + Guadalajara               6 december 1936          21 j.

Francisco Edreira Mosquera                  + Madrid                      29 september 1936       20 j.

Virgilio Edreira Mosquera                     + Madrid                       29 september 1936       26 j.

Victoriano Fernandez Reinoso               + Madrid                      23 juli 1936                  23 j.

Teodulo Gonzalez Fernandez                + Madrid                      8 september 1936         25 j.

Justo Juanes Santos                             + Paracuellos de Jarama 28 november 1936       24 j.

Juan Larragueta Garay                         + Guadalajara              6 december 1936          21 j.

Manuel Martin Pérez                             + Paracuellos de Jarama 6/8 november 1936      32 j.

Luis Martinez Alvarellos                         + Guadalajara              6 december 1936          21 j.

Carmelo Pérez Rodriguez                      + Madrid                      1 oktober 1936             29 j.

Florencio Rodriguez Güemes                 + Guadalajara              6 december 1936          21 j.

 

Aspiranten:

Federico Cobo Sanz                             + Puerto de Hierro        22 september 1936       17 j.

Higino de Mata Diez                             + Madrid                      1 oktober 1936             27 j.

Tomas Gil de la Cal                              + Madrid                      25 september 1936       28 j.

 

Medewerker:

Juan de Mata Diez                                + Madrid                      1 oktober 1936             33 j.

 

De 21 martelaren van Sevilla

Priesters: Pablo Caballero Lopez         + Ronda                      28 juli 1936                  32 j.

Enrique Canut Isus                               + Ronda                      24 juli 1936                  62 j.

Antonio Fernandez Camacho                 + Sevilla                       20 juli 1936                  44 j.

Manuel Fernandez Ferro                        + Malaga                     24 augustus 1936         38 j.

Manuel Gomez Contioso                        + Malaga                     24 september 1936       59 j.

José Limon Limon                                + Moron                        21 juli 1936                  44 j.

Francisco Miguez Fernandez                 + Malaga                     15 augustus 1936         49 j.

Antonio Mohedano Larriva                     + Ronda                      2 augustus 1936            42 j.

Miguel Molina de la Torre                      + Ronda                       28 juli 1936                  48 j.

Félix Paco Escartin                               + Malaga                     31 augustus 1936         69 j.

Antonio Pancorbo Lopez                        + Malaga                     24 september 1936       40 j.

Antonio Torrero Luque                          + Ronda                      24 juli 1936                  48 j.

 

Coadjuteurs:

Tomas Alonso Sanjuan                         + Malaga                     31 augustus 1936         44 j.

José Blanco Salgado                            + Moron                        21 juli 1936                  44 j.

Esteban Garcia Garcia                          + Madrid                      24 september 1936       25 j.

Rafael Rodriguez Mesa                         + Malaga                     24 september 1936       23 j.

 

Clerici:

Honorio Hernandez Martin                     + Ronda                      28 juli 1936                  31 j.

Juan Luis Hernandez Medina                 + Ronda                      28 juli 1936                  24 j.

 

Medewerkers:

Bartolomé Blanco Marquez                    + Pozoblanco               29 september 1936       22 j.

Antonio Rodriguez Blanco                     + Pozoblanco               16 augustus 1936         59 j.

Teresa Cejudo Redondo                        + Pozoblanco               16 september 1936       46 j.

 

 

OPENINGSGEBED

Almachtige eeuwige God,

Gij hebt de zalige José Calasanz Marqués en de zalige Enrique Saiz Aparicio

en hun drieënnegentig lotgenoten, martelaren van Spanje,

de genade verleend te delen in het lijden van Christus.

Kom onze zwakheid te hulp.

Maak ook ons bereid om voor U te sterven.

En mogen wij, zolang wij hier op aarde zijn,

onverschrokken en moedig getuigenis afleggen van ons geloof in U. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

 

 

GEBED OVER DE GAVEN

Heer,

zie genadig naar deze offergaven.

Mogen wij,

naar het voorbeeld van de zalige José Calasanz, de zalige Enrique Saiz,

en hun lotgenoten, martelaren van Spanje,

deelachtig worden aan het lijden en sterven van uw Zoon,

dat wij onder deze tekenen mogen vieren.

Door Christus onze Heer.

 

SLOTGEBED

Heer, 

Gij hebt ons gevoed

met het kostbaar lichaam en bloed van uw eniggeboren Zoon.

Wij vragen U

bij de herdenking van de martelaren uit Spanje,

José Calasanz, Enrique Saiz en hun lotgenoten,

dat wij standvastig blijven in uw liefde

en naar U toe bewogen worden.

Door Christus onze Heer.

 

De lezingen, eerste lezing en evangelielezing, zoals alle overige teksten, zijn van de dag uit het tijdeigen.

 

Salesianen van Don Bosco, • geplaatst op 20 september 2018

GESCHIEDENIS , SALESIANEN


Schrijf u hier in voor Don Bosco digitaal (nieuwsbrief)

* indicates required