Straatvisie en U-2B Heard! reageren op beleid dakloosheid

1 wpwbklo

“In vrijblijvendheid kun je niet wonen,” stellen de jongerenorganisaties van Don Bosco en schreven een brief aan de leden van de vaste Commissie Binnenlandse Zaken. Het is een reactie op het programma ‘Een Thuis voor Iedereen’, dat de minister van Volkshuisvesting in Nederland begin mei naar de Tweede Kamer stuurde.

Samen met vijf andere organisaties die zich inzetten tegen dakloosheid onder jongeren, deden Don Bosco Straatvisie uit Amsterdam en Don Bosco U-2B Heard! uit Utrecht in hun brief een dringende oproep: “Maak bindende, afdwingbare prestatieafspraken om kwetsbare groepen aan een betaalbare woning te helpen!”

Ook legden ze de nadruk op het belang van een steviger inzet op preventie en een beter beleid voor jongeren, mét jongeren: “De aannames over wat burgers allemaal wel en niet zullen of kunnen doen, kloppen vaak niet of blijken onrealistisch. Dat maakt het beleid ineffectief en wij zien de gevolgen daarvan in de dagelijkse praktijk.”

Hieronder kun je de hele brief lezen: