"Toekomst van de mensheid boven politieke winsten"

Markus spiske r1 BS0pzlr1 M unsplash

In Dubai was vorige week COP28, de 28e VN-klimaatconferentie, aan de gang. Tijdens deze klimaattop kwamen meer dan 190 landen en 200 organisaties bijeen om urgente klimaatproblemen aan te pakken. Ook het Jeugdministerie van de Salesianen van Don Bosco en Don Bosco International, het orgaan dat de salesianen vertegenwoordigt bij de instellingen van de Europese Unie, volgden deze top nauwlettend.

In hun gezamenlijke verklaring erkennen het salesiaans Jeugdministerie en Don Bosco International de alarmerende bevindingen van het IPCC (Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering) over klimaatverandering, waarbij de onevenredige impact op kwetsbare gemeenschappen wereldwijd wordt benadrukt. Ze herhalen de oproep van de paus voor langetermijnstrategieën en uiten hun toewijding aan de doelen zoals uiteengezet in zijn apostolische brief "Laudate Deum".

Terugkijkend op eerdere COP-bijeenkomsten, wijzen de salesiaanse organisaties zowel op successen als mislukkingen. "COP21 in Parijs was een keerpunt in het bereiken van een universele overeenkomst. Helaas ontbrak het latere conferenties aan adequate uitvoering en concrete maatregelen, waardoor wereldwijde emissies ongecontroleerd bleven."

Wereldwijde samenwerking

Ondanks de bezorgdheid over het gastland's gebruik van fossiele brandstoffen, is er hoop op een cruciale omslag naar hernieuwbare energie. De verklaring van het Jeugdministerie en Don Bosco International benadrukt het belang van strikte, gecontroleerde verbintenissen voor een efficiënte en verplichte energieovergang, met nadruk op wereldwijde samenwerking die verder reikt dan korte-termijn belangen.

Leiders worden opgeroepen om de toekomst van de mensheid boven politieke of economische winsten te stellen, met een nadruk op een proactieve aanpak om verdere verslechtering van klimaatcrises te voorkomen. De boodschap benadrukt de noodzaak van vastberaden actie en collectieve inzet om de planeet te beschermen voor komende generaties.

De volledige verklaring van het salesiaans Jeugdministerie en Don Bosco International kan je hieronder lezen (Engels).

SYM DBI