Adventsbrochure • Boek

  • Auteur: Michèle Clavier
  • Prijs: €€6 (excl. verzendkosten)
  • Taal: Nederlands
  • Extra info: Wegen naar Kerstmis 2022
  • Type: Boek

Wij zijn zoals de kinderen. Zoals alle kinderen zijn wij soms ongeduldig; niet zozeer hunkerend naar beloften, maar vooral naar bewijzen. Geloven, zeer zeker, maar indien God zich vaker zou tonen... De voorbereiding op Kerstmis verblijdt ons. Laten we echter waakzaam zijn voor het ontspoorde koopjesgedrag dat ons afleidt van de essentie. Laat ons opnieuw de weg naar Kerstmis inslaan om zo de zin van de Advent te herontdekken. De Advent keert ons vastberaden naar de komst van de Heer: Christus is gekomen, Christus is daar, Christus zal terugkeren. Het is zijn aanwezigheid, in de huidige tijd, die wij mogelijks niet kunnen herkennen. En nochtans, geeft Hij ons niet elke dag vele tekens van zijn aanwezigheid? Elke kinderlach, elk ogenblik van verbondenheid, elke vertroosting, elke vergeving binnen de familie, zijn tekenen van de komende Heer. Indien wij nu ons hart openen, zal het woord van de Heer ons bij de hand nemen. Zijn woord verlicht ons en geleidt ons naar de kribbe. Kom, Heer, en vertrouw ons opnieuw uw liefde toe! Deze brochure probeert een echo te zijn van zijn woord van elke dag, opdat het vlees mag worden in ons leven.

Bestellen


Schrijf u hier in voor Don Bosco digitaal (nieuwsbrief)

* indicates required