Paasbrochure • Boek

  • Jaar: 2021
  • Prijs: €5 (excl. verzendingskosten)
  • Taal: Nederlands
  • Extra info: Wegen naar Pasen 2021
  • Type: Boek

Paasbrochure: 'Wegen naar Pasen 2021: de tijd om trouw te zijn'
De Vasten, gedefinieerd als «tijd bestemd tot voorbereiding van de paasviering» (algemene voorstelling van het Romeins Lectionarium) wordt ons ieder jaar geschonken om zo de liefde van de Heer, de kracht van ons geloof, de genade van het doopsel terug te ontdekken. Want, zelfs al hebben wij afstand genomen van de Kerk, nemen we niet veel tijd voor gebed of bezinning van Gods Woord of lijkt ons doopsel veraf en werpt het niet veel vruchten af, toch blijft God de Heer trouw aan het Verbond dat hij met alle mensen heeft willen sluiten. Voortdurend roept hij ons op hem niet te vergeten, ons te laten omvatten door zijn barmhartigheid, en tot hem terug te komen om van zijn tederheid te proeven. Voortdurend wijst hij ons de weg naar het ware geluk: weg die ons door het Kruis heen, leidt naar de vreugde van Pasen.

Meer informatie? Contacteer centrale.propaganda@donbosco.be.

Bestellen