Sta op! Lectio divina, bezinning en gebed bij evangelieteksten van Marcus • Boek

  • Jaar: 2018
  • Auteur: Eric Haelvoet, sdb
  • Prijs: €19,00
  • ISBN: 978-2-8081-0211-7
  • Taal: Nederlands
  • Type: Boek

STA OP

LECTIO DIVINA, BEZINNING EN GEBED BIJ EVANGELIETEKSTEN VAN MARCUS

Dit boek biedt gebedsbezinningen bij evangelieteksten uit Marcus. Velen worden gelezen in eucharistievieringen op de weekdagen. Ook teksten uit het passieverhaal komen aan bod. De gebedsbezinningen zijn ontstaan vanuit lectio divina zowel individueel als in groep. De gebruikte methode bestaat uit vijf stappen: statio, lectio, meditatio, oratio en contemplatio, actio.

Alle gebedsbezinningen zijn opgebouwd volgens hetzelfde schema:

• het Woord: de evangelietekst;
• stilte bij het Woord: om het Woord te laten indringen;
• een woord bij het Woord: bezinning;
• het Woord in mijn leven: vragen die aanzetten tot actualisatie en gesprek;
• bidden met het Woord: communicatie met de Vader, de Zoon, Heilige Geest.

Deze gebedsbezinningen zijn zeer geschikt om een bijeenkomst of vergadering te starten of te eindigen, als morgen- of avondgebed, of bij andere gebedsmomenten.

U aangeboden door Don Bosco Centrale vzw, wordt verstuurd vanuit Brussel. Contacteer centrale.propaganda@donbosco.be voor meer informatie.

Bestellen