Don Bosco en Maria Mazzarello vinden elkaar in dezelfde droom.

Wanneer Don Bosco in 1864 het Italiaanse stadje Mornese bezoekt, ontmoet hij daar de jonge Maria Mazzarello. Het klikt tussen de twee en ze vinden elkaar snel in een droom die ze samen willen verwezenlijken: het werk dat Don Bosco voor jongens verricht, ook voor meisjes realiseren. Zo stichten ze de zustercongregatie Dochters van Maria Hulp der Christenen, bij ons beter bekend als de Zusters van Don Bosco.

Internaat GB 56 kopie

Zusters van Don Bosco

Algemeen Overste: Chiara Cazzuola

Wereldwijd

12.500

In aantal landen actief

94

In Vlaanderen zijn ongeveer 70 Zusters van Don Bosco.

Zij zijn vooral actief in het onderwijs, in internaten, op speelpleinen, in kinderdagverblijven, in gezinsondersteuning, in parochies en bij vrijwilligerswerken in derdewereldlanden. De Algemeen Overste is zuster Hilde Bosmans.

IMG 8068