Klimaat van vriendschap, vertrouwen en dialoog.

Don Bosco’s omgang met jongeren rustte op drie pijlers: hartelijkheid, redelijkheid en geloof. Daarmee vertrouwde hij op de kracht van het hart, de kracht van het verstand en de kracht van God. Zo kon hij jongeren ontmoeten in een klimaat van vriendschap, vertrouwen en dialoog. Het eerste oratorio in Turijn (Italië) was een weerspiegeling van zijn aanpak, die uitzonderlijk was voor de tijd waarin Don Bosco leefde.

Oct2020 valdocco juegos web

Hartelijkheid

Kracht van het hart

Learn More

Redelijkheid

Kracht van het verstand

Learn More

Geloof

verbondenheid­ met God

Learn More
Learn More

Don Bosco’s aanpak is nog steeds actueel.

Wij hebben zijn aanpak vertaald naar de preventief pedagogische aanpak, die binnen al onze organisaties wordt toegepast. Daarmee bieden wij jongeren een thuis, een school, een speelplaats en een zinplek. De relatie tussen jongerenwerker en jongere is daarbij dé hefboom om jongeren uit te dagen hun talenten te ontplooien, verantwoordelijkheid op zich te nemen en hun leven zin te geven. Het handvat voor jongerenwerkers, Picco Bello, vormt daarbij een belangrijke leidraad.

Onthaalbrochure 57

THUIS

Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich thuis voelen bij Don Bosco, daarom worden ze in de eerste plaats erkend en gewaardeerd om wie ze zijn. In deze familiaire sfeer ervaren jongeren vriendschap en respect. Zo mogen ze ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten liggen en hoe ze die kunnen ontplooien.

Rijswijk thuis

SCHOOL

Bij Don Bosco doen jongeren kennis, inzicht en vaardigheden op. Ze doen niet alleen praktische ervaring op, maar leren ook omgaan met anderen en te zorgen voor zichzelf en elkaar. Wij vinden het belangrijk dat jongeren bij Don Bosco leren om zelfstandig te worden en wij moedigen hen aan om geleidelijk aan verantwoordelijkheid op zich te nemen.

School2

SPEELPLAATS

Voor Don Bosco was het spelelement cruciaal. Hij miste nooit een kans om mee te doen met spelende jongeren en zo zijn band met hen te versterken. Die kans benutten wij ook vandaag de dag zoveel mogelijk. In spel kan creativiteit tot uiting komen en zijn vele (levens)lessen te leren.

Speelplaats

ZINPLEK

De zinplek verbindt zich met de school, de huiskamer en de speelplaats. Het is de ruimte waarin jongeren richting mogen vinden in hun innerlijke wereld van dromen, diepe drijfveren, idealen en geloven. Op deze plek kunnen ze ook terecht met belangrijke thema’s die spelen in hun leven. Zo biedt Don Bosco ruimte aan de zoektocht naar zingeving die van nature in elke jongere aanwezig is en een uitweg zoekt.

Zinplek2