Don Bosco inspireerde heel wat mensen.

Don Bosco inspireerde heel wat mensen die mee wilden helpen in het jongerenwerk. Als antwoord daarop stichtte Don Bosco de Sociëteit van Sint-Franciscus van Sales (Salesianen van Don Bosco) en - samen met Maria Mazzarello - ook het Instituut van de Dochters van Maria Hulp der Christenen (Zusters van Don Bosco). Tot slot richtte hij ook nog de Vereniging van Salesiaanse Medewerkers (Medewerkers van Don Bosco) op.

Strennadag2023 06

Deze groepen vormen samen de Salesiaanse Familie.

Deze drie groepen vormen, samen met nog vele andere groepen die wereldwijd ontstonden, de 'Salesiaanse Familie'. Momenteel zijn er 32 erkende groepen met in totaal zo'n 400.000 leden. Naast deze officieel erkende groepen zijn er natuurlijk nog tal van Don Boscowerkers en vrijwilligers die zich laten inspireren door Don Bosco en die leven en werken volgens zijn verhaal. Hieronder vind je een overzicht van de groepen binnen de Salesiaanse Familie.

Strennadag2023 39

Medewerkers

Vanaf de start van zijn oratorio werd Don Bosco omringd door behulpzame mannen en vrouwen die hij de Medewerkers van Don Bosco noemde. In Vlaanderen zijn er momenteel acht medewerkerscentra. Maandelijks zorgen ze voor vormingsavonden en ontmoetingsmomenten, steeds in de geest van Don Bosco. In Nederland wordt momenteel gewerkt aan de (her)start van een medewerkerscentrum.

Contact
Pascale Laevens
pascale.laevens@gmail.com

Image0

Vrijwilligsters

Vrijwilligsters van Don Bosco zijn vrouwen met passie voor God en de wereld. Ze maken de radicale levenskeuze om overal waar ze komen, wonen en werken, te leven volgens het christelijke evangelie en de spirit van Don Bosco. Dat drukken ze uit met geloften van onbaatzuchtige liefde, soberheid en luisterbereidheid.

Contact
Folens Gilberte
gilberte.folens@skynet.be

VDB

Oud-leerlingen

Oud-leerlingen van Don Bosco blijven graag geziene gasten in de Don Boscofamilie. Zowel de salesianen als de zusters hebben een groep oud-leerlingen in Vlaanderen. Er worden regelmatig samenkomsten georganiseerd zodat ze op geregelde tijdstippen kunnen bijpraten en de spirituele sfeer kunnen opsnuiven.

Contact
Helmut de Vos
hdevos@woluwe1150.be

Oud leerlingen