Overleden salesianen en zusters een blijvende plek geven

We willen ook de overleden Salesianen van Don Bosco en Zusters van Don Bosco een blijvende plaats geven. We staan even stil en gedenken hen via een persoonlijke tekst. Op deze manier hopen we de families, medebroeders en medezusters die getroffen zijn door een overlijden te helpen bij de verwerking van dit verlies.

Lisa

°03-08-1924 +29-01-2023

Bijna 20 jaar gaf zuster Lisa Peeters les in Kortrijk, Groot-Bijgaarden en Boxbergheide. Dankzij haar rustige uitstraling, hartelijkheid en bezorgdheid kon ze iedere klas kalm houden. Haar specialiteit was poppenkast en ook haar liefde voor dieren deelde ze graag met de kinderen: een hamster kreeg altijd wel een plaats in de klas. Zuster Lisa kon mensen op hun gemak stellen om hen zo naar de essentie van het religieus leven brengen.

L Isa Peeters

Angelina

°02-08-1934 +17-10-2022

Zuster Angelina Breugelmans was een dienstbare zuster die met veel moed dingen kon aanpakken en volhouden omdat ze een sterke wil had. Zo lang het kon, was ze bereid een handje toe te steken waar nodig. Een blije aanwezigheid en een stille beschikbaarheid. Dit alles gedragen door haar gebed, vertrouwend op Maria en Don Bosco. Dank, zuster Angelina, voor je stille en dienende liefde voor kinderen, medezusters en al wie je dierbaar waren.

Angelina Breugelmans

Adri

°17-02-1936 +06-09-2022

Salesiaan Adri Maat heeft gewerkt op de Don Boscoschool in Amsterdam, als parochiepastor in Hoevelaken, als coördinator van 'Jongeren Op Weg' in Assel en als econoom van de Nederlandse provincie / delegatie. Hij heeft veel studie gemaakt van het leven van Don Bosco en heeft met jongeren heel wat reizen gemaakt langs de plaatsen van Don Bosco. Adri preekte graag en besteedde ook veel aandacht aan de voorbereiding ervan.

Adri Maat

Jan

°10-08-1933 +31-08-2020

Jan Van Aken was een salesiaan-coadjuteur met veel aandacht voor de missionarissen: hij was lid van de Missiecommissie, correspondeerde geregeld met missionarissen, reisde het hele land door om missiebusjes te legen en spaarde postzegels waarvan de opbrengst naar missieprojecten ging. Jan heeft in zijn leven heel wat geleden, maar klaagde niet. Nuchter constateerde hij: “Het komt zoals het komt” en hij leefde verder.

Jan van Aken

Piet

°06-03-1931 +27-08-2022

Salesiaan Piet Martens heeft de liefde voor Don Bosco van thuis meegekregen. Na het noviciaat te Groot-Bijgaarden legde hij er de eerste geloften af en werd zo Salesiaan van Don Bosco. Uit zijn curriculum blijkt duidelijk dat hij leidinggevende capaciteiten had: 19 jaar directeur van de gemeenschappen te Zwijnaarde, Hechtel en Helchteren, 23 jaar schooldirecteur en drie jaar provinciaal raadslid. Hechtel was ‘zijn’ huis: samen met de zes jaar humaniora woonde hij er 46 jaar.

Piet Martens

Gerardus

°13-12-1929 +03-08-2022

Reeds in 1959 trok Salesiaan Gerardus Kraan als missionaris naar de Australische provincie, waar hij in verschillende functies werkzaam is geweest: onder meer als leraar, studieprefect, catechist, directeur en parochiepriester. Gedurende de jaren 1993 tot 2003 verbleef hij als missionaris in Samoa (Oceanië). Gerardus stierf in het verzorgingshuis 'John Paul Village' te Heathcote, niet ver van de salesiaanse gemeenschap waartoe hij behoorde.

G Kraan

Sjaak

°30-06-1929 +05-07-2022

Salesiaan-coadjuteur Sjaak Billekens bracht ruim 67 jaar door in Midden-Amerika. Meestal was hij leraar, werkplaatsleider of econoom. Keer op keer werd op hem beroep gedaan omwille van zijn talent en zijn karakter waarmee hij zich wist aan te passen aan moeilijke omstandigheden. Zijn onderscheiding als ridder in de orde van Oranje Nassau is daar een mooi bewijs van. Wat Sjaak vooral raakte, was de armoede en de bedreigde toekomst van de jeugd. Uit zijn brieven blijkt dat dit zijn drijfveer was. Daarin was hij een ware volgeling van Don Bosco.

Sjaak

Lucie

°03-08-1937 +21-06-2022

Zuster Lucie Geys vertrok in 1966 naar het toenmalige Zaïre. Op 31 januari 1988 trok ze naar de wijk Sanga Mamba, waar ze een quasi leeg stuk land van vier hectare vond. Stap voor stap werden vele projecten gerealiseerd. Wat begon met lesgeven onder een boom groeide uit tot een school met 3.000 leerlingen. Dankzij de stroom van energie was zij in staat vele dingen te bereiken. Het deed pijn om haar geliefde Congo achter te laten. Vanuit haar ziekbed, maakte ze de administratie van haar laatste project af.

Lucy

Antoon

°19-10-1940 +06-06-2022

Al vrij vlug werden de leiderschapscapaciteiten van Salesiaan Antoon Boone duidelijk. Hij werd secretaris-generaal van het Verbond van het Vlaams Katholiek Secundair Onderwijs en heeft dat 25 jaar lang met kennis en kunde gedaan. Toon blijft geassocieerd met iemand die kon doorbijten en met een enorme werkkracht zijn taak vervulde. Als een goede herder is hij zijn hele leven een leider geweest. Met aandacht voor de kleinen die hij groot maakte en de zwakken die nooit werden vergeten.

Antoon

Josée

°16-08-1927 +26-04-2022

Zuster Josée Moeyersons is vooral gekend om haar enorme inzet: hoeveel feesten heeft ze niet tot in de kleine puntjes verzorgd en georganiseerd? Toen de lockdown uitbrak, werd het heel moeilijk. Plots viel alles weg. Ook lichamelijk ging het achteruit en daar heeft ze onder geleden. Op de dag waar men het 150-jarig bestaan van de congregatie vierde, is ze rustig gestorven in haar 67ste jaar van professie. We blijven haar dankbaar voor alles.

Josee