Vertegenwoordigers van Don Bosco Utrecht waren half april aanwezig bij de bijeenkomst over de jeugdzorg waarin het actieprogramma Zorg voor de Jeugd werd gepresenteerd door Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming. Dit actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. De delegatie van U2B-Heard! ging op de foto met minister Hugo de Jonge.