Brief van de provinciaal - mei 2024

Bart Decacnq

Provinciaal Bart Decancq geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over de aanstelling als akoliet van de jonge salesiaanse medebroeders en de bijeenkomst van provinciaals in Warschau, Polen.

Beste medebroeders
Beste vrienden van Don Bosco

Op de dag van Pinksteren drong het bij de eerste christenen door dat God mensen blijft inspireren om de weg van Jezus Christus te gaan. Ze waren samen gekomen om naar elkaar te luisteren. Door elkaar te beluisteren, werden ze anders dan voorheen. Enthousiast gingen ze verder. Het was voor iedereen zichtbaar dat ze bezield op weg gingen; samen op zoek naar wie verloren liep in de straten van het leven. Velen hebben dit voorbeeld gevolgd. Zulke mensen zijn ook in onze dagen broodnodig.

Op zondag 19 mei 2024 werden onze medebroeders Fred Wamare, Leo Antonysamy en Nilesh Dodiyar aangesteld als akoliet. Dit is een verdere stap in de voorbereiding op hun priesterwijding. In dezelfde viering heeft onze medebroeder Anthiyok Savarinathan voor één jaar zijn geloften hernieuwd. Het is de bedoeling dat Anthiyok volgend jaar zijn geloften voor het leven uitspreekt. We zijn dankbaar dat deze medebroeders zich met veel enthousiasme en werkkracht inzetten voor onze provincie. Intussen deed de provinciaal van Tiruchy (Indië - de provincie waar Leo en Anthiyok vandaan zijn) het aanbod om nog een medebroeder als missionaris naar onze provincie te sturen. Wij danken God dat Hij jonge mensen blijft bezielen om de boodschap van het evangelie handen en voeten te geven.

Van 9 tot 12 mei 2024 ging in Warschau de bijeenkomst van de provinciaals door van onze regio Noord- en Centraal-Europa. Deze regio telt volgende landen: Ierland, Engeland, Vlaanderen-Nederland, Frankrijk-Wallonië, Duitsland, Oostenrijk, Malta, Hongarije, Slovenië, Slovakije, Kroatië, Tjechië, Ukaraïne, Wit-Rusland en vier Poolse provincies. De regionaal don Roman Jachimowicz had twee thema’s op de agenda geplaatst: actuele inzichten in verband met de salesiaanse pedagogie en de salesiaanse media. Daarnaast was er ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers, een bezoekje aan de stad en een operavoorstelling. De provinciaals vertelden ook over de gang van zaken in de eigen provincies. De meeste van deze provincies hebben dezelfde zorgen en uitdagingen: de hoge gemiddelde leeftijd van de medebroeders in onze regio en de vraag hoe de toekomst uitbouwen met een kleinere groep salesianen en de vele Don Boscowerkers in de verschillende huizen en sectoren.

Op 14 en 15 mei 2024 ging in Oud-Heverlee de directeursvergadering. Het is de driemaandelijkse bijeenkomst met de directeurs van onze 9 gemeenschappen en met de leden van de provinciale raad. We luisterenden naar de ervaringen van de directeurs over het wel en wee van hun gemeenschap. Op woensdagmorgen gaf mgr. Koen Vanhoutte ons een boeiend relaas over de synode waar hij in oktober 2023 heeft aan deelgenomen. Hij gaf ons ook een stand van zaken over de opvolging en verwerking van deze fase.

Medebroeders die ziek zijn

  • Adriaan DE COOMAN (Heverlee) voelde zich al een tijdje wat zwakker en is voor observatie opgenomen in het ziekenhuis. 
  • Guido BATAILLIE (Boortmeerbeek) krijgt op 23 mei een definitieve kamer in het wzc H.Hart in Kortijk. 
  • Paul VERHAEGHE (Sint-Denijs-Westrem) is voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis in Kortrijk.

Opgenomen in Gods liefde tot altijd

  • Op 22 april 2024 overleed in Veldhoven mevrouw Riek VAN ASPERDT, zus van onze overleden medebroeders Frans en oud-salesiaan Gerrit. Riek is jarenlang met haar zus Roosje actief geweest bij de salesianen in Congo.
  • Op 15 mei 2024 overleed op 83-jarige leeftijd na een korstondige ziekte de heer Jan COMMANDEUR, broer van onze medebroeder Henk (Assel).

Op 24 mei vieren we wereldwijd als Salesiaanse Familie het feest van Maria Hulp van de Christenen. Maria creërde de voedingsbodem waarop Jezus zijn roeping en zending kon ontdekken. Haar voorbeeld is voor ons een hulp om onze roeping en zending trouw gestalte te geven. Van 21 – 24 ben ik op visitatie in de gemeenschap van Groot-Bijgaarden, van 27 – 29 mei in Sint-Pieters-Woluwe en van 18 – 20 juni in Amsterdam.

Auteur: Bart Decancq, provinciaal