College Tour 'Don Bosco verdiept' in Assel op zaterdag 18 januari 2020

Kleurrijk2 yr0j7gy

Zaterdag 18 januari 2020 is er een vormingsdag Don Bosco Verdiept bij het Don Bosco Centrum in Assel (nabij Apeldoorn) volgens het concept van de College Tour met provinciaal Wilfried Wambeke als hoofdgast.

Voor iedereen die zich wil verdiepen in Don Bosco en hoe we zijn voorbeeld in de praktijk kunnen brengen in deze tijd, biedt DBWN een jaarlijks terugkerende vormingsmiddag aan: Don Bosco verdiept.

Op Don Bosco’s levenswijsheid, pedagogische inspiratie en spiritualiteit wordt een verhelderend licht geschenen, vanuit hedendaagse kennis en ervaring. Sprekers, videopresentatie, onderlinge uitwisseling en gezellige ontmoeting zullen de middag kleuren.

College Tour
Dit jaar ontvangen we de provinciaal van de salesianen in Nederland en Vlaanderen, Wilfried Wambeke. Wilfried kenmerkt zich als spiritueel gevoelig persoon en begenadigd verteller over het levensverhaal van Don Bosco. Tijdens persoonlijke gesprekken, vieringen, Turijnreizen, interviews en geschreven artikelen, ervaren mensen de kracht van zijn bezielende woorden. Hij brengt Don Bosco aan het licht op bescheiden wijze en toont zich open over zijn eigen (geestelijk) zoeken, tegenslag, moed en vertrouwen.

Volgens het tv-concept College Tour (interviewprogramma waarin leergierigen een inspirerende gast hun vragen mogen stellen) geven we hem graag het woord. Onder leiding van een gespreksleider zijn de aanwezigen in de gelegenheid om hem vrijuit vragen te stellen over de geschiedenis van Don Bosco, de betekenis van Don Bosco voor hem, zijn praktijk, zijn persoonlijke inspiratie en alles wat je nog graag te weten zou komen. Wilfried zal zijn persoonlijke kennis en ervaring met ons delen.

Spirituele talen
In vervolg op het gesprek zullen we stilstaan bij de diversiteit in spirituele talen die mensen spreken wanneer ze hun geestelijke zoektocht gaan.

Er verschenen publicaties dat mensen verschillende spirituele talen spreken afhankelijk van opvoeding, karakter of smaak. Graag willen we deze talen de revue laten passeren en met elkaar eigen bevindingen uitwisselen.

Zaterdagmiddag 18 januari 2020. Toegang gratis.
Aanvang: 13.30 uur – einde: 17.00 uur
Voor wie wil: broodjes en soep staan klaar tussen 12.30 en 13.30 uur.

Graag aanmelden op vorming@donbosco.nl met toevoeging: wel/niet lunch

Adres en locatie: Villa - Assel Don Bosco Centrum
Pomphulweg 106, 7346 AN Hoog Soeren, Nederland