"Don Bosco is niet zomaar een jongerenwerk"

IMG 8380

Gedurende de hele maand juli liep Olav Kosolosky (21) zijn communicatiestage bij Bosco Base, de organisatie die instaat voor de vorming van de Don Boscospeelpleinen en –animatoren in heel Vlaanderen. "Het belangrijkste dat ik geleerd heb? Dat organisatie en samenwerking vitaal zijn om een bedrijf te laten draaien."

"Mijn eerste stageweek was de moeilijkste, al was het lang niet de drukste", begint Olav zijn verhaal. "Eerlijk gezegd is communicatie een sector waarin ik amper ervaring heb, omdat ik me er nog maar sinds januari in begeef. Alles uitdokteren, de juiste tools en programma’s aangeleerd krijgen … Het was allemaal best overweldigend. Dan is het ook niet onlogisch dat het merendeel van mijn feedback over mijn organisatorische vaardigheden ging. Omdat ik deze zomer voor de eerste keer in een bedrijfscontext werkte, ondervond ik snel dat je beter iets vaker om feedback vraagt dan gewoonlijk. Beter die extra kleine moeite leveren, dan enkel om hulp roepen op het moment dat je vastzit."

Extra voordelen

"Doordat ik mijn stage in de zomer liep, genoot ik van enkele voordelen die ik anders niet zou hebben gehad. Ik kon namelijk in levenden lijve ondervinden wat er op een Don Boscospeelplein gebeurt en waarom je Don Bosco niet zomaar een jeugdwerking als een ander kan noemen. Zelfs de uniciteit van elk speelplein onderling is opvallend. Zo functioneren sommige speelpleinen als open werking, terwijl andere de spelende kinderen en tieners in talrijke groepjes verdelen. Toch bleek het niet eenvoudig om mijn ervaringen op de speelpleinen om te zetten in berichten waarin ik de identiteit van de Don Boscowerking kon belichamen. Om de identiteit van Bosco Base beter te begrijpen, kreeg ik de tip om eens te kijken naar de sociale mediastrategie van andere jeugdwerkingen. Daarin werd mij een en ander duidelijk, zoals het feit dat er geen onderlinge concurrentie tussen jeugdwerkingen woedt zoals ik vroeger dacht. Eerder profileert elke jeugdbeweging zich op een andere manier omdat ze hun identiteit en uniciteit net niet willen vergeten."

Ik zag perfecte voorbeelden van jongerenwerken waar echt iedereen welkom is
Olav

"Dit zou echter geen reflectie over Bosco Base zijn als ik het niet kort zou hebben over de salesiaanse principes die door de volledige werking vloeien. Het ideaal van kansen bieden is diep doordrongen, wat ik op de speelpleinen snel ondervond. Eigenlijk zijn de speelpleinen in Halle en Heverlee perfecte voorbeelden van werkingen waar echt iedereen welkom is. Daar zorgen de animatoren er namelijk voor dat ook kinderen met fysieke of mentale beperkingen op kwalitatieve wijze kunnen worden opgevangen. Zij kunnen een toffe zomer beleven en nieuwe vrienden maken, terwijl de ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen afzetten."

Salesiaanse roots

"De salesiaanse roots waren ook sterk merkbaar op het kantoor van Bosco Base, onderdeel van het huis van de salesianen. Zo aten we in de middag samen met de salesianen, waar we met een gebedje startten en afrondden. Af en toe kwam een van hen zelfs mee naar buiten tijdens onze koffiepauzes in de tuin. Die tuin was trouwens niet zomaar een miezerige grasmat van enkele vierkante meters, maar eerder een onontdekt stadspark met achterin een vijvertje waar een reigerkoppel woonde. Een ideale omgeving om tijdens de pauze tot rust te komen dus."

"Bij Bosco Base ontvingen ze me openhartig en behandelden ze me als meer dan een stagiair. De communicatieverantwoordelijke en mijn stagebegeleidster Lindsey Pinnock spoorde me vanaf de eerste dag aan om een eigen draai te geven aan mijn tijd hier. Ze daagde me uit om op de proppen te komen met eigen ideeën, terwijl ik met een leeg hoofd binnenwandelde. Wat wil je als je stage begint op de dag na je laatste examen en je al te veel hebt moeten nadenken dan je lief is? Ik heb op een maand tijd aan mijn schrijfvaardigheden kunnen sleutelen en computer- en sociale mediaskills bijgeleerd, terwijl ik daar anders misschien een halfjaar over zou hebben gedaan. Daarbovenop zette ik met plezier mijn wekker om halfacht op een ochtend in juli en had ik het hier elke dag naar mijn zin. Eén ding is zeker: ik ben dankbaar voor mijn tijd hier omdat mijn ervaring bij Bosco Base me ongetwijfeld nog zal bijstaan in mijn studies en mijn latere werk."