Jongerenpanel Deventer maakt doorstart als ‘Jongeren Ambassadeurs’

JA 2

Het jongerenpanel van Don Bosco Deventer heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor inspraak in het gemeentelijk beleid rondom jongeren. Onderwerpen varieerden van dak- en thuisloosheid onder jongeren tot aan ontspannings- en recreatiemogelijkheden voor jongeren. Nu is het tijd voor een doorstart met een nieuw perspectief!

Het bleek niet eenvoudig om een vaste groep jongeren in het panel te houden en daarbij kwam corona om de hoek kijken, waardoor het project ook een tijdje stil kwam te liggen. Maar Don Bosco Deventer liet het er niet bij zitten en inmiddels is er een kernteam van zes jongeren bereid gevonden zich te committeren aan dit project en het nieuw leven in te blazen.

Nieuwe naam
Samen met een achterban van enkele honderden jongeren gaan zij verder onder de naam Jongeren Ambassadeurs Deventer (JA Deventer). Het nieuwe kernteam heeft het afgelopen jaar al behoorlijk geïnvesteerd in het op de kaart zetten van de Jongeren Ambassadeurs Deventer. Zo hebben zij zichzelf gepresenteerd in verschillende jongerencafé’s en jongerencentra en waren zij actief op sociale media.

Het kernteam heeft samen een achterban van enkele honderden jongeren
JA Deventer

Naar aanleiding daarvan hebben ongeveer 75 jongeren zich aangemeld als geïnteresseerden en aangegeven dat ze op verzoek zouden willen meedenken over thema’s die hen aangaan. Daarnaast beschikt het kernteam zelf over een flink netwerk. De communicatiekanalen richting de ‘leden’ van de organisaties met wie zij werken staan bijvoorbeeld ook ter beschikking van de Jongeren Ambassadeurs Deventer. Daarmee gaat het bereik van de ambassadeurs richting enkele honderden jongeren in Deventer.

JA 1
De Jongeren Ambassadeurs Deventer om tafel met de gemeente

Op de agenda
De komende periode gaan de jongerenambassadeurs zich richten op de volgende drie thema’s:

  • Communicatie vanuit organisaties, gericht op jongeren
  • Mentale weerbaarheid van jongeren
  • Cultuur in Deventer voor jongeren


Rondom ieder thema wordt een werkgroep gevormd van een ambassadeur, een co-ambassadeur en een aantal leden. Zij stellen gezamenlijk een actieplan op voor een periode van ongeveer een jaar. Zo willen de jongerenambassadeurs jongeren in Deventer een stem geven, vooral ook de kwetsbare onder hen, want die dreigen nog wel eens buiten beeld te vallen bij de gemeente en instanties.

We gaan de komende tijd vast nog meer horen van de Jongeren Ambassadeurs Deventer! Wil je meer weten? Neem een kijkje op de website of socials van JA! Deventer.

Ja logo

Auteur: Anja Hoogeveen