Manifest ‘de basis op orde’ overhandigd aan Máxima door jongeren van Don Bosco Straatvisie

03 DB m5onyeb

Afgelopen woensdag 6 juni overhandigden jongeren van Don Bosco Straatvisie uit naam van jongerenplatforms uit Nederland via Stichting Zwerfjongeren Nederland een manifest aan Koningin Máxima. Stichting Zwerfjongeren Nederland organiseerde i.s.m. Kansfonds de landelijke conferentie ‘Breng de basis op orde en voorkom jongerendakloosheid’.

Jongeren uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben meegedacht over de vijf belangrijkste voorwaarden om dakloosheid te voorkomen. Conclusie van alle inspanningen: dé manier om jongeren duurzaam te behoeden voor dak- en thuisloosheid is zorgen dat de basis op orde is, voordat je jongeren loslaat.

Deze voorwaarden bestaan uit:

1. Een dak boven het hoofd, een passende en stabiele, veilige woonplek.

2. Een inkomen, ofwel voldoende inkomen en een plan om schulden te voorkomen.

3. Toegang tot onderwijs, werkof dagbesteding met kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

4. Ondersteuning: er is in ieder geval één coach een lange periode beschikbaar voor de jongere en er is een netwerk van informele steun.

5. Versterking netwerk en persoonlijke- en levensvaardigheden Jongeren leren grip te krijgen op hun leven door de onderliggende problematiek aan te pakken. Zoals het vertrouwen in jezelf, levensvaardigheden, een netwerk en erbij horen. Ze krijgen zicht op: wat kan ik, wat wil ik en hoe geef ik dat vorm.

Het manifest werd door jongeren van Don Bosco Straatvisie persoonlijk overhandigd aan ZH Koningin Máxima en staatssecretaris Paul Blokhuis (gezondheid, welzijn &sport).