Nieuwe bestuursleden Don Bosco Werken Nederland

Bestuursleden20 Middel 20 20kopie l106551

Inmiddels is Don Bosco Werken Nederland drie nieuwe bestuursleden rijker, onder wie een aantal oude bekenden. René Olsthoorn is de nieuwe penningmeester, Sandra Hoogerheijde en Cora Snoeren zijn toegetreden als lid. Zij stellen zich graag even aan jullie voor:


Mijn naam is René Olsthoorn, ben 57 jaar oud en woon inmiddels ongeveer 30 jaar in Apeldoorn. Ik ben getrouwd en wij hebben twee (inmiddels volwassen) zoons. In de dagelijkse praktijk ben ik werkzaam als Manager Financiën en Control bij een verzekeringsmaatschappij, in mijn vrije tijd speel ik graag een partijtje tennis en maken we mooie wandelingen. In het verleden heb ik diverse andere functies als penningmeester vervuld, onder andere binnen de voormalige Teresia parochie in Apeldoorn en bij de Stichting Vrienden van Don Bosco Apeldoorn. Ik zie ernaar uit om als penningmeester van Don Bosco Werken Nederland samen met enthousiaste en betrokken medebestuursleden een bijdrage te kunnen leveren aan het vele goede werk dat verricht wordt binnen deze organisatie.


Mijn naam is Sandra Hoogerheijde en samen met mijn gezin woon ik in Jeugddorp De Glind. Dit is een dorp in de buurt van Barneveld waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen al decennia lang veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. In 1978 ging ik voor het eerst mee op DeeBeetje kamp in Assel en op deze manier kwam ik in aanraking met Don Bosco. Zowel in Jeugddorp De Glind als bij de Don Bosco Werken gaat het hart uit naar jongeren die het moeilijk hebben. Ik vind het belangrijk om een positieve impuls mee te kunnen geven aan de jeugd en om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke verbondenheid. Door toe te treden tot het bestuur van de Don Bosco Werken hoop ik hieraan mijn steentje bij te kunnen dragen.

In Don Bosco magazine van mei vorig jaar is een interview met Sandra te vinden, waarin ze vertelt over Jeugddorp De Glind (pagina 22).


Mijn naam is Cora Snoeren, woonachtig in Eindhoven. Ik maakte kennis met de Salesianen, toen zij in 1977 in onze parochie in Kethel/Schiedam kwamen. Sinds die tijd ben ik altijd op de één of andere manier betrokken geweest bij Don Bosco. Ik ging als kind al mee op DeeBeetje kampen en werd daarna leiding en hoofdleiding. Uiteindelijk kwam ik in het bestuur van Deebeetje terecht. In Schiedam heb ik de pastorale school gevolgd jongerenwerk en mij vaak met activiteiten zoals de jongerensoos bezig gehouden. In 1996 zijn Paul, mijn echtgenoot, en ik drie jaar naar Kenya geweest via de salesianen van Don Bosco. Later zijn we nog eens voor drie jaar op missie gegaan, maar toen via de Mill Hill Missionarissen naar Kameroen. Momenteel werk ik in Eindhoven op een verpleegafdeling voor dak- en thuislozen en zijn we in onze vrije tijd bezig met Vluchtelingen in de Knel en Emmaus. We zijn ook actief voor LEV (Levensbeschouwing en Vrede), dat is een groep die bezig is met vrede op lokaal niveau. Nu ben ik gevraagd voor het bestuur van Don Bosco Werken Nederland, wat mij een leuke uitdaging lijkt. Ik ben benieuwd naar alle Don Bosco Werken in Nederland!