Worden jongeren tegenwoordig te veel onder druk gezet?

Jongeren in Nederland ervaren meer emotionele problemen dan vier jaar geleden. Dat is deels aan de coronapandemie te wijten, maar de druk die vooral meisjes op school ervaren, leidt tot veel stress. De jeugd krijgt te veel op de schouders.

Met de mentale gezondheid van jongens gaat het steeds minder goed, maar dat staat niet in verhouding tot de psychische achteruitgang bij meisjes. Dat komt naar voren uit een vierjaarlijks onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hoofdonderzoeker Gonneke Stevens van de Universiteit Utrecht spreekt van een ‘zorgwekkende trendbreuk’.

Problemen
Jongeren kampen niet alleen met emotionele problemen, maar ook met gedragsproblemen. Verder hebben ze moeite om hun aandacht ergens bij te houden en hebben ze last van hyperactiviteit.

Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt ook dat de druk die middelbare scholieren ervaren van schoolwerk in twintig jaar ruim is verdubbeld, naar 45 procent. Ook hier zijn het vooral meisjes voor wie dit geldt. Ook verwachtingen van ouders en leraren en onzekerheid over hun toekomst leiden tot problemen. In het basisonderwijs kampt een op de zes leerlingen met stress door het schooladvies.