Salesiaanse
termen

IMG 9150

'Wat is een oratorio?' Handig overzicht van salesiaanse termen.

Wanneer je bij Don Bosco komt, hoor je mensen wel eens spreken over het 'oratorio' of over de 'congregatie'. Of wie weet heb je de 'provinciaal' wel eens ontmoet? En wist je al dat er een verschil is tussen 'salesiaan-priesters' en 'salesiaan-coadjuteurs'? Hieronder vind je de moeilijkste termen uit de salesiaanse wereld met daarbij een korte uitleg.

Onthaalbrochure 57

Oratorio

De confrontatie met de vele straatkinderen in Turijn deed Don Bosco beslissen een eigen opvangplek te starten in Valdocco, een Turijnse volkswijk. Deze opvangplek noemde hij oratorio. Het was een plek waar jongeren zich thuis voelden, waar ze catechese kregen, waar ze konden bidden, de mis vieren, waar ze een beroep konden leren en waar ze naar hartenlust konden spelen en ravotten. Onze organisaties hebben vandaag de dag nog steeds het doel een oratorio voor jongeren te zijn, waarbij deze vier elementen de kern vormen: thuis, school, speelplaats en zinplek.

Don

In Italië wordt het woordje 'don' gebruikt om een bepaalde titel aan te duiden. Priesters worden er bijvoorbeeld als Don vermeld. Heb je het bijvoorbeeld over 'priester Wilfried', dan zegt men in Italië 'don Wilfried'.

Congregatie

Een congregatie is een instituut van gewijd leven binnen de Katholieke Kerk. Deze vereniging van mannelijke of vrouwelijke geestelijken zijn verbonden door religieuze geloften. In tegenstelling tot een kloosterorde is een congregatie gesticht na +/- 1550, hanteert ze een minder strenge clausuur voor de kloosterlingen en laat ze hen de eigendom van bezittingen, maar niet het beheer en de vrije beschikking erover. Zowel de Salesianen van Don Bosco als de Zusters van Don Bosco zijn religieuze congregaties. Dat betekent dat zij zich verbinden aan de Katholieke Kerk en afhankelijk zijn van de paus. Anders dan kloosterordes vervullen de Salesianen en Zusters van Don Bosco vaak een actief deelnemende rol in de samenleving.

Algemeen Overste

Aan het hoofd van onze congregaties staat een Algemeen Overste. Hij of zij is verantwoordelijk voor alle salesianen of zusters wereldwijd. Don Bosco was de eerste Algemeen Overste van de congregatie van de Salesianen van Don Bosco, Maria Mazzarello was de eerste Algemeen Overste van de congregatie van de Zusters van Don Bosco.

Algemene Raad

Omdat de Algemeen Overste niet alles alleen kan besturen, wordt hij of zij bijgestaan door een Algemene Raad. De taak van deze raad bestaat uit het adviseren van de Algemeen Overste. De Algemeen Overste heeft wel nog altijd de eindbeslissing.

Salesiaanse regio's en provincies

Een congregatie wordt opgedeeld in verschillende regio's en provincies om efficiënter te kunnen werken. Vlaanderen en Nederland vormen samen één salesiaanse provincie: de BEN-provincie (België en Nederland). Wij vallen als provincie onder de regio Centraal & Noord Europa. Op de website van de Salesianen van Don Bosco wereldwijd, kun je de gehele indeling van salesiaanse regio's vinden.

Regionaal en Provinciaal

De Regionaal is verantwoordelijk voor een salesiaanse regio, de Provinciaal voor een salesiaanse provincie. Onze Provinciaal is Wilfried Wambeke, hij wordt op 1 juli 2023 opgevolgd door Bart Decancq.

Provinciale Raad

Omdat de Provinciaal niet alles alleen kan besturen, wordt hij of zij bijgestaan door een Provinciale Raad. De taak van deze raad bestaat uit het adviseren van de Provinciaal. De Provinciaal heeft wel nog altijd de eindbeslissing.

Don Boscowerker (leek)

In de katholieke wereld is een 'leek' iemand die geen religieuze wijding of benoeming heeft ontvangen. Bij Don Bosco kiezen we er bewust voor om de term 'leek' te vervangen door 'Don Boscowerker'. Don Boscowerkers zijn dus niet-religieuzen die samen met de Salesianen van Don Bosco en Zusters van Don Bosco hun schouders zetten onder het salesiaanse (opvoedings)project.

Strenna

Elk jaar kondigt de Algemeen Overste van de Salesianen van Don Bosco een nieuwe Strenna aan. Vrij vertaald betekent het jaarspreuk. De wereldwijde Salesiaanse Familie wordt uitgenodigd om dat jaar extra aandacht te besteden aan het thema van deze jaarspreuk. De Strenna voor 2023 is 'Als gist in onze samenleving; samen één Don Boscofamilie' en focust op de samenwerking tussen salesianen en Don Boscowerkers.

Salesiaan-coadjuteur

Binnen de Salesianen van Don Bosco zijn er twee verschillende soorten salesianen: de salesiaan-priesters en de salesiaan-coadjuteurs. Beide groepen leggen dezelfde geloftes af, maar het grote verschil is dat coadjuteurs geen priester zijn.

Salesiaan-priester

Binnen de Salesianen van Don Bosco zijn er twee verschillende soorten salesianen: de salesiaan-priesters en de salesiaan-coadjuteurs. Beide groepen leggen dezelfde geloftes af, maar het grote verschil is dat coadjuteurs geen priester zijn.

Seminarie

Een seminarie of seminarium is een instelling of universiteit voor de opleiding van geestelijken.

Kapittel

Het hoogste overlegorgaan binnen een salesiaanse provincie is het Provinciaal Kapittel (PK). Dit vindt om de drie jaar plaats. Tijdens deze bijeenkomst komen de Salesianen van Don Bosco of Zusters van Don Bosco van een provincie samen om de krijtlijnen voor de toekomst uit te zetten en terug te blikken op de afgelopen periode. Het hoogste overlegorgaan van al deze provincies samen, is het Algemeen Kapittel (AK).

Missionaris

Een missionaris is historisch gezien een geestelijke die naar andere volkeren trekt om hen tot zijn of haar godsdienst te bekeren. In een modernere vorm heeft een missionaris als doel zich als gelovige dienstbaar te maken voor de plaatselijke cultuur.