Je kunt ons helpen met een gift of donatie.

Giften die wij ontvangen, worden rechtstreeks besteed aan ons jongerenwerk. Maak je bijdrage over op NL92 RABO 0349 3466 15 ten name van Don Bosco Werken Nederland. Wij zijn een ANBI-stichting, hierdoor zijn giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Namens onze jongeren heel erg bedankt!

Sjoefoemi 157