Steun onze missionarissen in het buitenland.

Giften die speciaal bedoeld zijn voor de Salesianen van Don Bosco die op missie zijn in het buitenland, kun je overmaken op NL88 INGB 0000 7140 05 ten name van Stichting Don Bosco onder vermelding van 'gift missiewerk'.

De gift komt dan ten goede aan het missieprocuur van Don Bosco Vlaanderen & Nederland.

Missie qzqryzi Missionaris don bosco