Assel Don Bosco Centrum wil ecologisch paradijs voor jongeren worden

DSC 8925a

Duurzaamheid staat zonder twijfel hoog op de agenda van jongeren. Uit onderzoek van Unicef blijkt zelfs dat jongeren hun zorgen over klimaatverandering gemiddeld een 8,3 op een schaal van 10 geven, omdat ze bang zijn dat er niet op tijd actie wordt ondernomen. Voor Assel Don Bosco Centrum genoeg redenen om hun pijlen te richten op ecologie, duurzaamheid en spiritualiteit.

Dit is een artikel uit Don Bosco Magazine. Wil je dit magazine gratis thuis te ontvangen? Inschrijven kan via deze link

“In eerste instantie lijkt het onderwerp spiritualiteit wellicht wat off topic”, opent Bob van Dillen (58) het gesprek. Hij is bestuurslid van Assel Don Bosco Centrum en maakt tevens deel uit van de nieuwe werkgroep die speciaal rondom deze thema’s in het leven is geroepen. “Spiritualiteit is echter een onmisbaar onderdeel van dit drieluik”, stelt Bob. 

Verlammend effect
“Klimaat en duurzaamheid zijn voor jongeren een belangrijk en tegelijkertijd beangstigend thema. Die angst kan een verlammend effect geven, wat ervoor zorgt dat jongeren geen actie meer ondernemen”, verduidelijkt hij. “We horen zelfs van jongeren dat zij niet van plan zijn om kinderen te krijgen, omdat ze twijfelen aan de toekomst van onze planeet. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen en spiritualiteit kan hierbij helpen. Verbondenheid met het grotere geheel, met de Schepper zelf, biedt perspectief op een hoopvolle toekomst en geeft kracht om in actie te komen.”

Spiritualiteit geeft ook verbondenheid met anderen
Bob van Dillen

“Spiritualiteit geeft ook verbondenheid met anderen om vanuit dezelfde overtuiging samen de schouders eronder te zetten”, gaat Bob verder. “Zonder die verbinding kan het al snel voelen alsof niets lukt. Als je echter in Gods kracht staat en samen optrekt, kun je heel veel dingen doen. Don Bosco zelf gaf ons daarin het goede voorbeeld. Zijn grote dromen en doelen ontwikkelde hij altijd vanuit Gods nabijheid en leiding. In die goddelijke kracht speelde Don Bosco zaken klaar waarvan mensen dachten dat ze onhaalbaar waren. Daarom houden we bij Assel Don Bosco Centrum ecologie en duurzaamheid nauw verbonden met spiritualiteit.”

Pauselijke inspiratie
Geïnspireerd door de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus en zijn recente brief Laudate Deum, wil Assel Don Bosco Centrum de komende jaren concrete acties ondernemen. “Naast het verduurzamen van het terrein en de gebouwen door betere isolatie en zonnepanelen, willen we bijeenkomsten voor jongeren organiseren rondom thema’s als schepping, klimaat en biodiversiteit. We willen jongeren de mogelijkheid bieden zich actief in te zetten voor het klimaat”, vertelt Bob. “De mooie ligging op de Veluwe maakt Assel Don Bosco Centrum een uitermate geschikte plek hiervoor. De meest logische zaken zoals afvalscheiding, regenwateropvang en uitbreiding van de moestuin gaan we de komende tijd als eerste oppakken. Het liefst willen we dat Assel Don Bosco Centrum zo snel mogelijk energieneutraal wordt.”

Onze droom is om een groen en duurzaam centrum te worden
Bob van Dillen

Zo wil Assel Don Bosco Centrum zich in de nabije toekomst ontwikkelen tot een ecologisch paradijs voor jongeren. “Onze droom is om een groen en duurzaam centrum te worden waar jongeren zich thuis voelen en iets kunnen ervaren wat beantwoordt aan hun behoefte aan zingeving. De aarde en alles wat daarop leeft moet gekoesterd en beschermd worden. Een verschuiving van kapitalisme naar een maatschappij waarin wij in harmonie samenleven met de schepping is naar mijn mening cruciaal, vooral voor de jonge generaties. Deze droom is wat ons betreft verwezenlijkt als we zien dat jongeren zich met elkaar, met God en de schepping verbinden, en weer hoop krijgen voor de toekomst.”

Auteur: Anja Hoogeveen