Brief van de provinciaal 2023-2024 / 1

Bart Decacnq

Provinciaal Bart Decancq geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over zijn aanstelling als provinciaal, de nieuwe benoemingen en de Wereldjongerendagen in Lissabon.

Beste medebroeders
Beste vrienden van Don Bosco

Op 1 juli 2023 werd ik aangesteld als provinciaal van onze salesiaanse provincie Vlaanderen-Nederland. In de viering werd de taak van een provinciaal onder de aandacht gebracht: een opdracht in dienst van de medebroeders in Vlaanderen en Nederland, in dienst van de Salesiaanse Familie en van de verschillende zendingsopdrachten van deze provincie. Een omvangrijke opdracht, maar ik weet dat ik daarbij mag rekenen op vele mensen die binnen de beweging rond Don Bosco verantwoordelijkheid opnemen voor jonge mensen.

In mijn eerste brief als provinciaal blik ik even terug op de gebeurtenissen van de voorbije maanden. Misschien heb je de gewoonte om onmiddellijk naar de rubriek met de personalia te gaan? Natuurlijk is er ook nog heel wat andere info die we onder de aandacht willen brengen! Voor sommige items verwijs ik naar informatie die je kan vinden op onze website (die items zijn onderstreept en je bent maar een klik van de info verwijderd).

Bij mijn aanstelling heb ik een woord van dank uitgesproken voor Wilfried Wambeke die als provinciaal van 2017 tot 2023 onze provincie heeft geleid. Een passage uit de toespraak: In deze verantwoordelijkheid komen heel wat mensen op jouw pad; je hebt aandachtig geluisterd naar hun vreugden en hun zorgen en als het nodig was opnieuw en nog eens opnieuw. Medebroeders hebben de congregatie verlaten maar je hebt hen begeleid in hun zoektocht, met veel respect voor hun verhaal. Maar je hebt ook medebroeders die wat aan de rand van de provincie stonden er weer bij gehaald en hun salesiaan-zijn bevestigd. Je hebt in de voorbije periode ook moeilijke knopen moeten doorhakken en je bent daarbij de problemen niet uit de weg gegaan.” Dankjewel Wilfried voor jouw gedreven inzet als provinciaal van Vlaanderen en Nederland! Wilfried wordt nu directeur van onze gemeenschap in Oud-Heverlee en zal zeker ook de reizen naar Turijn en Annecy nieuw leven inblazen.

Intussen hebben verschillende medebroeders hun intrek genomen in een nieuwe gemeenschap. Het is elke keer een grote stap om de vertrouwde omgeving achter te laten en in een andere gemeenschap en soms in een andere functie ons salesiaan-zijn te beleven. Dank aan de medebroeders die bereid waren deze stap te zetten.

Provinciaal Kapittel – Algemeen Kapittel

Het was een aangename verrassing dat Paus Franciscus de naam van onze Algemeen Overste don Angel Fernàndez Artime bekendmaakte tussen de 21 nieuwe kardinalen. Kort na de bekendmaking heeft de paus aan don Angel gevraagd om nog een jaar zijn taak verder te zetten tot 31 juli 2024. Aansluitend zal don Stefano Martoglio, de vicaris van de Algemeen Overste, ad interim de leiding van de congregatie overnemen. Het zesjaarlijkse Algemeen Kapittel wordt daardoor een jaar vervroegd en zal starten in februari 2025. Daar wordt onder andere een nieuwe Algemeen Overste en een nieuwe hoofdraad gekozen. Dit heeft tot gevolg dat de verschillende provincies wereldwijd vòòr juni 2024 een provinciaal kapittel moeten houden.

Provinciale raad

Van 22 – 24 augustus 2023 vergaderen we met de provinciale raad om het nieuwe werkjaar voor te bereiden. Tijdens de besprekingen komen de medebroeders en de gemeenschappen aan bod, de werking van de verschillende sectoren, het financieel en materieel beleid van de provincie en natuurlijk ook de voorbereiding van het provinciaal kapittel. Meer informatie volgt nadien in een afzonderlijke brief.

Om de band met onze zendingsopdrachten te behouden, werd vorig werkjaar beslist dat Carlo Loots voorzitter wordt van Jeugdhulp Don Bosco in opvolging van Mark Tips en blijft ondervoorzitter van VIA Don Bosco. Om binnen het Don Bosco Onderwijscentrum de overgang te maken naar de werking met twee gedelegeerd bestuurders, zal ik het voorzitterschap van het DBOC opnemen in opvolging van Didier Finet. Eric Haelvoet wordt voorzitter van vzw Don Bosco Internaten in opvolging van Wilfried Wambeke. Voor Don Bosco Werken Nederland werd Cora Snoeren de nieuwe bestuursvoorzitter in opvolging van Gerard van de Goorberg. De vertegenwoordiging in de verschillende sectoren zal verder uitgewerkt worden en kan je dan vinden in het nieuwe Vademecum.

Wat de bouw van het nieuwe provincialaat in Groot-Bijgaarden betreft, zijn er geen bezwaren ingediend tegen de bouwplannen en hebben we dus de omgevingsvergunning op zak voor verdere realisatie van het project. De afbraak van het oude gebouw van Eigentijdse Jeugd en het oude klooster kan in de tweede helft van september starten.

Wereldjongerendagen

Tim Bex heeft heel wat materiaal gemaakt over de Wereldjongerendagen waaraan hij samen met onze medebroeders Fred, Leo, Nilesh, Pedro, Simon en een 500-tal Vlaamse jongeren heeft deelgenomen. Via de link kom je terecht op de website en kan je er foto’s, interviews en beschouwingen lezen en beluisteren. Je kan er meer lezen over de salesiaanse ontmoetingsdag voor meer dan 6000 deelnemers vanuit de Don Boscowerken wereldwijd. In Leuven Actueel getuigt Tim over de sterke indrukken die hij er heeft opgedaan. Ook in het Don Bosco Magazine van eind augustus kan je de sfeer van deze ontmoeting herbeleven.

Personalia

Op zaterdag 12 augustus 2023 was er een dankviering voor Adelin Cathoir in de parochie van Afsnee. Adelin werd bedankt voor 30 jaar dienst in de parochie van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee.

Enkele maanden terug besloot onze medebroeder Hoan Pham Xuan terug te keren naar Vietnam en daar uit te klaren of hij salesiaan zou blijven. Intussen heeft Hoan beslist om de congregatie te verlaten en heeft de Algemeen Overste en zijn raad hem ontslagen van zijn eeuwige geloften als Salesiaan van Don Bosco. We danken Hoan voor zijn aanwezigheid in onze provincie en wensen hem alle goeds op de nieuw ingeslagen weg.

Onze oud-medebroeder Yurii Konchenko is sinds 25 juli 2023 definitief opgenomen (incardinatie) als priester van het bisdom Rotterdam.

We vergeten natuurlijk de jubilarissen niet:

  • 70 jaar salesiaan: Jan Emmers (2 september)
  • 65 jaar salesiaan: Gerard Schoorl en Jos Witvrouwen (16 augustus), Marcel Demeulenaere en Piet Stienaers (25 augustus), Eric Compernolle (3 september)
  • 55 jaar salesiaan: Paul Verhaeghe (7 september)
  • 50 jaar salesiaan: Eric Haelvoet (8 september)

Onze medebroeders die ziek zijn

Omdat de chemobehandeling bij Wilfried Meert (Oud-Heverlee) niet het gewenste resultaat opleverde, werd deze behandeling stopgezet. Ondertussen hebben de artsen van Gasthuisberg besloten om een immuuntherapie op te starten met de bedoeling het afweersysteem te mobiliseren tegen de kankercellen.

Stan Provoost (Gent) krijgt viermaal per week kine en revalidatie. Stan heeft vaak veel pijn en wordt dagelijks geconfronteerd met de vermindering van zijn mogelijkheden.

Guido Tielemans (Sint-Pieters-Woluwe) verblijft na een CVA nog steeds in het H.Hartziekenhuis in Leuven. Het spreken is stilaan terug gewoon, maar het stappen lukt nog maar heel moeizaam met de hulp van de kine. De rechterarm blijft verlamd en men hoopt daar nog verbetering in te brengen. Op donderdag 17 augustus 2023 kan Guido verhuizen naar het WZC Annuntiaten in Heverlee.

Bij Bert van Balkom (Assel/Wijchen) werd kanker vastgesteld en zijn gezondheidstoestand gaat er fel op achteruit. Bert ontvangt op 15 augustus de ziekenzalving.

Frans Vandecandelaere (Boortmeerbeek) krijgt in het Imaldeziekenhuis zijn immuuntherapie.

Mgr. Luc Van Looy is deze week opnieuw geopereerd aan de heup omdat er een zware infectie was vastgesteld aan de heupprothese. Hij verblijft nog een tijdje in het Sint.Elisabethziekenhuis in Herentals.

Opgenomen in Gods Liefde voor altijd

Op 19 juni 2023 overleed op 83-jarige leeftijd Justin CEUSTERMANS, broer van onze medebroeder Fons (Peer / Woluwe).

Op 12 juli 2023 overleed op de leeftijd van 101 jaar Catharina MANNAERTS, moeder van onze medebroeder Mark Tips (Groot-Bijgaarden).

Op 18 juli 2023 overleed op 79-jarige leeftijd Bertus SOETHOF, broer van onze medebroeder Paul (Assel)

Op 23 juli 2023 overleed op 80-jarige leeftijd Rita VERKERKEN, zus van onze medebroeder Adelin (Gent).

De zomervakantie duurt nog enkele weken maar de vakantiekampen zijn achter de rug en de meeste speelpleinen sluiten stilaan de poorten. Dank aan iedereen die op de een of andere manier heeft bijgedragen om kinderen en jongeren een ontspannende en zinvolle vakantie te bezorgen. Dank ook aan de huizen en de werken die hun deuren hebben opengezet om dit mogelijk te maken.

Na het ‘conclaaf’ van de provinciale raad mag je nog meer info verwachten, maar denk eraan om de ontmoetingsdag van 23 september 2023 ruim kenbaar te maken!

Hartelijke groet
Bart Decancq, sdb
provinciaal

Een gedachte bij het feest van 15 augustus – Maria Tenhemelopneming

Maria de vrouw, die iets laat zien van Gods trouw aan de mensen.
We nemen onze toevlucht tot haar, omdat ze zo menselijk nabij is.
Maar ook, omdat ze doorschijnend is naar God.
Als we bij haar een kaarsje branden voelen we iets van haar licht, haar warmte.
Het wonderlijke van Maria is wellicht, dat ze iets van haar Godsvertrouwen doorgeeft.
En dat geeft ons nieuwe kracht om het leven te nemen zoals het komt.
Bij haar voelen we iets van Gods solidariteit.
Door haar wordt Gods naam waar: ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Zo was Hij er voor haar in haar leven, zelfs in haar leven voorbij de dood.
Zo wil Hij er voor ons zijn een leven lang en nog langer.
-
Wim Holterman osfs

Auteur: Bart Decancq