Brief van de provinciaal - december 2023

Bart Decacnq

Provinciaal Bart Decancq geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over het onverwachte overlijden van medebroeder Pol Feyen en over de vormingscursus voor nieuwe provinciaals waar hij op dit moment verblijft.

Beste medebroeders
Beste vrienden van Don Bosco

Een groet vanuit Turijn! De voltallige hoofdraad van onze congregatie vergadert twee periodes per jaar (december-januari en juni-juli) om een reeks beslissingen te nemen en een resem zaken uit het dagelijkse leven van de congregatie en de afzonderlijke provincies te bespreken. Ze zetten de lijnen uit voor de komende jaren. Gedurende deze sessies wordt telkens een groep van nieuwe provinciaals uitgenodigd voor vorming, bezinning en dialoog met de leden van de hoofdraad en kennismaking met de verschillende diensten van de salesiaanse congregatie. Er zijn gesprekken met de Algemeen Overste, de vicaris en met de algemeen secretaris over onder andere de juridisch-administratieve verplichtingen, met de verantwoordelijken voor de jeugdpastoraal, de vorming, de Salesiaanse Familie, de sociale communicatie, de missies, het economaat en de regionaals van de verschillende regio’s in de wereld. Het valt mij op hoe broederlijk en gemoedelijk de contacten met de leden van de hoofdraad verlopen en hoe ze een gedegen kennis hebben van de provincies. De weekends van de Algemeen Overste zijn intussen drukbezet. Als nieuwe kardinaal moet hij regelmatig in Rome zijn en wordt hij gevraagd om voor te gaan in een of andere viering.

Dinsdag 12 december 2023 stuurde père Aurélien Mukangwa, provinciaal van Kinshasa, mij rond 18.45 u een bericht dat hij slecht nieuws ontvangen had vanuit Kinshasa: onze medebroeder Pol FEYEN was in verdachte omstandigheden overleden. De eerste uren was de informatie nogal verwarrend en tenslotte bleek dat Pol in zijn kamer was gevonden en om het leven was gebracht. Gisteren had père Aurélien nog contact met de Belgische ambassatrice. Het onderzoek gaat verder; verschillende mensen werden ondervraagd en men is op zoek naar de dader(s). Het lichaam is tot op vandaag nog niet vrijgegeven en het is dus voorlopig niet mogelijk om de begrafenis in Kinshasa te organiseren. Gelet op het zeer gespannen klimaat door de verkiezingen in Congo, heeft de provinciaal aan de procureur gevraagd om de begrafenis te kunnen organiseren vooraleer het resultaat van de verkiezingen wordt bekend gemaakt. In samenspraak met de familie zullen we in Vlaanderen een herdenkingsviering organiseren ter nagedachtenis van onze medebroeder. Ook hiervoor moeten we nog even geduld hebben en de situatie in Congo afwachten. Velen kunnen getuigen dat Koko Pol voor zijn mensen in Congo een salesiaan-missionaris was in hart en nieren. Om verwarring en misverstanden te vermijden, verloopt alle overleg tussen Noëlla Feyen als vertegenwoordiger van de familie, de provinciaal van Kinshasa en mijzelf.

De Strenna voor 2024

Jaarlijks lanceert de Algemeen Overste van de salesianen een jaarspreuk: de Strenna. Je kan op onze website lezen dat dit gebruik reeds een lange voorgeschiedenis heeft. Voor 2024 grijpt don Ángel terug naar de droom van Don Bosco op negenjarige leeftijd: ‘De droom die doet dromen’. Tim heeft ons reeds een inkijk gegeven in de poster die de jaarspreuk ondersteunt.

Vanuit onze provincie zullen Eric Haelvoet, het echtpaar Cora Olsthoorn en Paul Snoeren en zr. Katelijn Vandekerckhove deelnemen aan de spiritualiteitsdagen in Turijn. Hun ervaringen en inzichten zullen ze met ons delen op de Droomdag van 10 februari 2024 in Oud-Heverlee.

Provinciaal Kapittel

In de gemeenschappen werden de afgevaardigden gekozen voor het 22ste Provinciaal Kapittel in 2024 en vervolgens hebben de medebroeders vier afgevaardigden gekozen als afgevaardigden van de provincie nl. Cirilo DE DEUS, Koen DELFT, Simon NONGRUM en Dieter VERPOEST.

Vorige maand heb ik de thema’s van het Algemeen Kapittel 2025 en het Provinciaal Kapittel 2024 kort toegelicht. Indien de medebroeders bepaalde thema’s aan bod willen brengen tijdens het 22PK dan kunnen zij dit tegen uiterlijk 14 januari 2024 mailen naar de regulator Mark Tips.

De eerste sessie van het 22PK gaat door in Groenhove, Torhout van 14 – 17 februari 2024. De hoofdraad werkt aan voorstellen om de structuur van de congregatie grondig te hervormen. Deze voorstellen bespreken we tijdens de tweede sessie van het 22PK op zaterdag 13 april 2024.

Personalia – gemeenschappen

Op 8 december werd in Sint-Pieters-Woluwe het startsein gegeven voor de viering van 100 jaar Don Bosco in Brussel. Onze medebroeder Marcel VERHULST schreef een boek in het Frans en een in het Nederlands over de geschiedenis van de salesiaanse aanwezigheid in Brussel. Op de bovenstaande link vind je de gegevens om het boek te bestellen. In de loop van 2024 zijn er een aantal initiatieven gepland en op 7 december 2024 sluiten we het feestjaar af met een academische zitting.

In de loop van het zesjarige bestuur van de hoofdraad worden alle provincies bezocht tijdens een bijzondere visitatie. Omdat het Algemeen Kapittel een jaar vervroegd is, werden een aantal medebroeders aangesproken om de leden van de hoofdraad te helpen om de bijzondere visitaties af te werken. De Algemeen Overste heeft aan onze medebroeder Wilfried WAMBEKE gevraagd om van augustus tot oktober 2024 een bijzondere visitatie te doen in de salesiaanse provincie van Africa Occidentale Nord (AON). Deze provincie bevat de landen: Benin, Burkina Faso, Guinee, Mali en Senegal.

Medebroeders die ziek zijn

Guido BATAILLIE (Boortmeerbeek) is een tijdje in het ziekenhuis geweest voor problemen met de galwegen. Intussen is hij terug in zijn gemeenschap.

Jef LANNOO (Gent) is na een opname in het ziekenhuis Maria Middelares overgebracht voor een kortverblijf van twee maanden naar het wzc De Zilvermolen in Zwijnaarde.

In de gemeenschap van Gent is er ook grote zorg voor onze medebroeder Stan PROVOOST die zijn krachten steeds verder ziet afnemen en voor Leon VERBELEN die na een kortverblijf in wzc Berkenhof terug thuis is.

Guido TIELEMANS (Sint-Pieters-Woluwe) is fel verzwakt. Na een opname in het H. Hartziekenhuis van Leuven wegens een epileptische aanval en een ontsteking kon hij terugkeren naar het wzc Annuntiaten te Heverlee maar zijn toestand is onstabiel.

Wilfried MEERT (Oud-Heverlee) ondergaat op 19 december een reeks onderzoeken en zal dan meer duidelijkheid krijgen over de evolutie van zijn gezondheidstoestand.

Opgenomen in Gods Liefde tot altijd

Op 21 november 2023 overleed onze medebroeder Marcel DEMEULENAERE (Zwijndrecht/Sint-Pieters-Woluwe) op 85-jarige leeftijd.

Op 29 november 2023 overleed op 82-jarige leeftijd Monique DECAESTECKER, schoonzus van onze medebroeder Marc VANHOUTTE (Boortmeerbeek).

We melden ook het overlijden op 75-jarige leeftijd van Henk VAN DE MAREL, schoonbroer van Henk COMMANDEUR (Assel).

Moge hun leven opgenomen worden in Gods Liefde ... tot altijd.

Beste medebroeders en vrienden van Don Bosco, we hebben de laatste week ingezet in de voorbereiding op Kerstmis. Ik gebruik graag de woorden van Kris Gelaude om jullie een zalige Kerstmis te wensen en alle goeds voor 2024!

Het wonder van de menswording gebeurt niet in een zee van licht, niet in straten vol glitter,
niet in de verblindende veelheid en ver van wie uit is op macht,
maar naamloos geborgen, misschien in het holst van de nacht.

Op plaatsen, ontelbaar, waar leven wordt doorgegeven,
waar het brood van vertrouwen vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt,
waar niemand te min is, geen levende ziel onbelangrijk.

Waar je als vreemde een thuis vindt,
waar eenzaamheid wordt geheeld en pijn niet vergeten, angst niet meer hoeft.
Waar men grootmoedig een stap zet, en nog één en nog één, naar verzoening en eindelijk vrede.

Het kind van de hoop wordt steeds weer geboren uit mensen.
God, wat een wonder.

Bart Decancq
provinciaal