Brief van de provinciaal - november 2023

Bart3 q29e5ca

Provinciaal Bart Decancq geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over het komende Provinciaal Kapittel en de voorbereidingen daarop.

Beste medebroeders
Beste vrienden van Don Bosco

De Algemeen Overste don Angel Artime heeft officieel het Algemeen Kapittel samengeroepen. Het 29ste Algemeen Kapittel gaat door in Turijn van 16 februari 2025 tot 12 april 2025 met als thema ‘Gepassioneerd door Jezus Christus, toegewijd aan jongeren. Voor een trouwe en profetische beleving van onze salesiaanse roeping’. In voorbereiding houden wij ons Provinciaal Kapittel (PK) van 14 tot 17 februari 2024. Enerzijds staan we stil bij onze roeping als Salesianen van Don Bosco die als religieuzen in gemeenschappen samenleven. Anderzijds overwegen we wat wij, samen met de Salesiaanse Familie en Don Boscowerkers, met en voor jonge mensen kunnen doen in onze context van Vlaanderen en Nederland. Daarnaast doet men ook een bevraging over de aanpassing van de beleidsstructuren op alle niveaus van de congregatie. Hoe moeten we de structuren (zowel op wereldvlak als lokaal) aanpassen om in de hedendaagse context antwoorden te geven op de uitdagingen waarmee jonge mensen geconfronteerd worden?

Tijdens extra vergaderingen met de provinciale raad maken we een stand van zaken op van onze provincie. We bespreken de verschillende facetten van onze gemeenschappen, sectoren, het financieel en materieel beleid en de toekomstplannen. Waar willen en kunnen we in de toekomst als salesianen aanwezig zijn en op welke manier? Vanuit welke gemeenschappen kan dat? Welke zendingsopdrachten en toekomstperspectieven zijn er voor de jonge medebroeders? Deze denkoefening zal tijdens het provinciaal kapittel verder opgenomen worden.

Van 10 – 22 december 2023 ben ik in Turijn voor de cursus voor nieuwe provinciaals. Op het programma staat de duiding en bespreking van de verschillende documenten en structuren die er in de salesiaanse congregatie zijn. Daarnaast zijn er ook gesprekken en overlegmomenten met de Algemeen Overste, de vicaris en met de leden van de verschillende dicasteries (jeugdpastoraal, missies, communicatie, economaat, vorming).

In een eerste overmoedige bui had ik beloofd om vòòr het Provinciaal Kapittel de visitaties te doen in alle gemeenschappen. In een meer realistische versie zal ik één- of tweedaagse kennisbezoeken doen in de gemeenschappen. Na het PK en vòòr het Algemeen Kapittel van februari - april 2025 zal ik de visitaties plannen in de gemeenschappen en werken.

De TV-reeks Godvergeten komt in januari ook op TV in Nederland. Hier kan je de oproep lezen van de Nederlandse bisschoppen en hogere oversten. Op onze website vind je de brochure: Maatregelen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag. Zoals je weet, volgt Carlo Loots al verschillende jaren de dossiers op voor de salesiaanse werken in Vlaanderen en Nederland. Met vragen kan je bij hem terecht.

Personalia - gemeenschappen

Zoals in de vorige brief gemeld, zou Dominiek DERAEVE voor het komende jaar een opdracht krijgen in Nederland. Hij is intussen door de bisschop van Haarlem – Amsterdam benoemd tot pastoor van de parochie van de HH. Maria en Vincentius in VOLENDAM. We wensen Dominiek zegen en alle goeds in deze opdracht en we zijn ervan overtuigd dat hij voor de mensen van deze grote parochie een goede herder zal zijn.

De gemeenschap van Assel verwelkomt graag medebroeders die enkele dagen of weken willen genieten van de rust en de prachtige omgeving van De Hoge Veluwe. Neem gerust contact op met de directeur van de gemeenschap om een rust- of vakantieperiode in te plannen.

In Groot-Bijgaarden is de afbraak van de twee gebouwen volop aan de gang. Na de inboedel worden nu de interne structuren ontmanteld en vervolgens gaat het gebouw dan tegen de vlakte. Intussen worden de nutsvoorzieningen aangesloten of omgelegd voor het overblijvende gebouw.

Permanente vorming

  • Wilfried WAMBEKE was van 2 – 7 november 2023 in Warschau voor de bijeenkomst van de verantwoordelijken voor de vorming van medebroeders in opleiding.
  • Op 8 november 2023 werd aan de Università Pontificia Salesiana (UPS) van Rome het boek ‘Francesco SCALONI (1861 – 1926)’ voorgesteld. Het boek werd geschreven door onze medebroeder Marcel VERHULST en werd heel goed onthaald omwille van het minutieuse opzoekingswerk en het accurate beeld dat getekend wordt over don Scaloni. Hij behoorde onder andere tot de grondleggers van onze Belgische salesiaanse provincie.
  • Onze medebroeder Wim COLLIN is onderzoeker en professor aan de UPS te Rome. Hij is steeds bereid om zijn inzichten te delen tijdens een vormings- of bezinningsdag. Geef hem tijdig een seintje zodat hij zijn komst kan inplannen.
  • Eric HAELVOET neemt van 22 – 25 november 2023 samen met zuster Miet BOEL in Krakow deel aan de bijeenkomst van de Salesiaanse Familie voor onze regio Midden- en Noord-Europa.
  • Pedro AYALA gaat van 24 – 26 november naar Polen voor een samenkomst van Jeugdpastoraal over de salesiaanse jeugdbeweging.
  • De Unie van de Religieuzen van Vlaanderen (URV) brengt een podcast onder de aandacht over vakmanschap in een klooster- of abdijomgeving. Een suggestie om even te beluisteren op een regenachtige dag!

Medebroeders die ziek zijn

Leon VERBELEN (Sint-Denijs-Westrem) is op 26 oktober 2023 opgenomen in kortverblijf in het Woon- en zorgcentrum Het Berkenhof in Merelbeke. Zijn zus verblijft al jaren in hetzelfde WZC. We wachten even af of Leon nadien terug naar de gemeenschap kan.

Guido TIELEMANS (Sint-Pieters-Woluwe) is op 11 november 2023 omwille van ademhalingsmoeilijkheden opgenomen in het H.Hartziekenhuis in Leuven. Guido is intussen terug aan de beterhand.

Opgenomen in Gods Liefde tot altijd

Op 23 oktober 2023 overleed onze medebroeder Jaak SWINNEN (Boortmeerbeek) op 87-jarige leeftijd. Hij was meer dan 50 jaar werkzaam in de salesiaanse huizen van Congo. Jaak heeft danzij de steun van zijn familie en van vele milde schenkers zijn schouders gezet onder nieuwe projecten voor zijn mensen in Congo. Een missionaris in hart en nieren; gebouwen neerzetten maar ook herder en bezieler voor zijn mensen in Congo. Het viel hem dan ook heel zwaar dat hij omwille van gezondheidsredenen in Vlaanderen moest blijven.

Op 6 november 2023 overleed Arie COMMANDEUR, broer van onze medebroeder Henk (Assel). Arie werd 84 jaar.

Op 31 oktober 2023 overleed Trees VANHOUTTE, zus van onze medebroeder Marc (Boortmeerbeek). Zij werd 81 jaar en had twee weken eerder nog afscheid moeten nemen van haar 46-jarige zoon Diederik.

Moge hun leven opgenomen worden in Gods Liefde ... tot altijd.

Varia

Intussen is de gedrukte versie van het VADEMECUM 2023 – 2024 in omloop. Zoals dat gaat met een uitgave die veel gegevens bevat, lopen de eerste wijzigingen binnen op het ogenblik dat het Vademecum naar de drukker gaat. Gelieve de correcties te signaleren aan: patricia.segers@donbosco.be.

Deze dagen valt het nieuwe Don Bosco Magazine op de deurmat. Het is opnieuw een geslaagde editie met inspirerende verhalen over Don Bosco in Vlaanderen en Nederland. Tim en Anja zijn er weer in geslaagd om ‘zaaiers van hoop’ te zijn; om het met de woorden van paus Franciscus te zeggen ...

Hartelijke groet

Bart Decancq
provinciaal