Update rondom huisvesting Don Bosco Rijswijk

Team Don Bosco 2
Foto: Marc Tangel

Er zijn nog steeds grote zorgen om de toekomst van Don Bosco in Rijswijk. Het jeugdcentrum kreeg afgelopen zomer bericht dat het huurcontract - dat augustus 2024 eindigt - niet wordt verlengd. Alhoewel uit alle reacties onvoorwaardelijke steun blijkt, is een oplossing nog niet gevonden.

“De vraag is waar de 1000, vaak kwetsbare, kinderen heen moeten wanneer Don Bosco Rijswijk geen nieuwe huisvesting vindt. Er is geen andere plek in Rijswijk waar echt iedereen welkom is en waar kinderen zo vrij kunnen spelen. Ik hoop dat de gemeente deze ernst deelt en spoedig met potentiële locaties komt,” uit Marlies Cuppen (leidinggevende) haar zorgen.

De politieke partijen van de gemeente Rijswijk hebben hun steun geuit. Tijdens een rondleiding en uitgebreid gesprek eind oktober hebben zij uitgesproken het belang van Don Bosco te zien en aangegeven zich te willen inzetten voor een oplossing. De gemeente Den Haag heeft, via stadsdeel Laak, aangegeven geen steun te kunnen bieden en Don Bosco te zien als een Rijswijkse organisatie. Hiermee gaan zij voorbij aan het feit dat ruim 500 kinderen uit Den Haag jaarlijks deelnemen aan het aanbod van Don Bosco. Hierbij zijn nog niet de kinderen opgeteld die meedoen aan de activiteiten van andere organisaties die in het jeugdcentrum zijn gehuisvest, waaronder scholen, verenigingen en culturele instellingen.

Er is nog geen locatie gevonden die aan de minimum eisen voldoet
Marlies Cuppen

Er zijn gesprekken met wethouder van Malsen (Rijswijk) en wethouder Bredemeijer (Den Haag) gepland. De tijd tikt echter door en de onzekerheid brengt de continuïteit van de activiteiten in gevaar.

Missie voortzetten

Vanuit de maatschappij komen vele vragen over de alternatieven voor Don Bosco. Marlies Cuppen zegt daarover: “We realiseren ons dat een plek van vergelijkbare omvang moeilijk te vinden is. Echter is een locatie met mogelijkheid tot binnen en buiten spelen nodig om de -vaak grote- groepen kinderen te kunnen verwelkomen. We hebben meerdere suggesties ontvangen, maar vooralsnog geen locatie die aan het minimum voldoet. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden binnen en buiten Rijswijk.”

Dat de stichting in Rijswijk gevestigd blijft is dus onzeker. Het is de missie van Don Bosco om zich in te zetten voor kwetsbare jeugd en jongeren. Wanneer de gemeente Rijswijk geen locatie heeft, zal de stichting moeten verkassen naar buiten de gemeente. “Zolang we maar dicht bij onze missie kunnen blijven: er zijn voor de jeugd die ons het hardst nodig hebben”, aldus Marlies.

Team Don Bosco 2
Foto: Marc Tangel