BuSO Don Bosco Halle officieel Kinderrechtenschool

DSC 0040

Op 27 juni 2023 ontving BuSO Don Bosco Halle het label 'School for Rights' (Kinderrechtenschool) uit handen van KIYO. Tijdens het driejarige School for Rights-traject ondernam de school verschillende initiatieven om kinderrechten en wereldburgerschap in de kijker te zetten.

"We zijn zeer fier dat we ons nu een Kinderrechtenschool mogen noemen", reageert BuSO Don Bosco Halle. "Drie schooljaren lang heeft coach Michiel De Baere van KIYO naar onze werking gekeken. Samen met hem hebben we intensief gewerkt aan een school waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen, zichzelf kunnen zijn en de kans krijgen om hun toekomst in eigen handen te nemen. In de toekomst zullen we onze leerlingen dan ook blijven helpen om de kennis, waarden en vaardigheden te verwerven om zich te ontwikkelen tot wereldburgers die opkomen voor de rechten van zichzelf en die van anderen."

Auteur: Tim Bex