Christenen uit het Midden-Oosten proeven van Don Bosco’s droom

Layer2026 usr43as

Rita Jibo en Simon Kurtas presenteren u Dream of Don Bosco, een nieuw en eigentijds Don Boscowerk!

De toneelgroep is in Bethlehem geboren. Enkele lokale salesiaanse zusters leerden Rita Jibo om op een toffe manier Bijbelverhalen te brengen. We kruipen het podium op met herkenbare problemen zodat we nadien in groep kunnen napraten over de christelijke waarden die erin zitten. We merken dat jongeren heel enthousiast zijn voor onze werking, net zoals Don Bosco dat meemaakte in Turijn. Uit eerbied hebben we onze groep naar hem genoemd: ‘Dream of Don Bosco’.

Sinds 16 november 2018 is onze stichting officieel erkend door de NederlandseStaat. In de statuten hebben wij het volgende opgenomen:

(1) De stichting heeft als doelgroep christenen en hun families van Midden-Oosterse origine.
(2) Met de stichting willen we onze doelgroep ondersteunen op het gebied van

  • armoedebestrijding en integratie in de Nederlandse samenleving;
  • het leven naar de christelijke waarden bevorderen;
  • wederzijds begrip in Nederland bevorderen;
  • samenwerken met stichting Don Bosco Assel Centrum en de locatie Don Bosco Assel behouden als een salesianenorde.

Naast theater, organiseren we ook bijeenkomsten, congressen en kam- pen waar jongeren met spirituele, sportieve en culturele interesses zich helemaal kunnen uitleven. Het aantal deelnemers stijgt elke jaar. Gelukkig kunnen we rekenen op hel- pende handen van vrijwilligers. Ons motto is “wees bescheiden en sterk”. Het geeft ons moed om vol te hou- den wanneer het tegenzit, en herin- nert ons aan God zijn aanwezigheid. Bovendien hebben we bescheiden- heid nodig, zodat we ons nooit boven een ander plaatsen.