Don Bosco Retraiteweekend in Assel “zeer inspirerend”

Don20 Bosco20 Retraiteweekend201 xldkiof

Retraite is even stilstaan bij datgene, waar anders geen tijd voor is. Afgelopen weekend namen de deelnemers in Assel die tijd, door via diverse (werk)vormen het thema ‘Breuk die openbreekt naar het licht’ te benaderen. Het retraiteweekend werd geleid door Rita Vermeltfoort, met medewerking van salesianen Dominiek Deraeve en Biju Oledath.

Binnen het thema werd gedurende het weekend toegewerkt naar ‘een nieuw kunstwerk van de gebroken delen’. Aan het beging was er voor iedereen een gebroken kom, als symbool voor gebrokenheid in het leven. Vanuit verschillende invalshoeken (verhaal, beeld, tekst, symboliek) werd dit thema belicht en door ieder persoonlijk onderzocht. Hoe sluit het aan bij het eigen verhaal? Om hier ruimte voor te maken, werden er diverse momenten genomen voor bezinning en gezamenlijke meditatie- en zangmomenten rond korte psalmen. De psalmisten in de Bijbel getuigen als geen ander van hun leed, twijfel, verlangen en vertrouwen in hun leven.

Gebrokenheid in het leven van Don Bosco
De levensweg van Don Bosco gaf verdieping op dit thema. Hij kende breuken in zijn leven, breuken van verlies, ontgoocheling, mislukking en ziekte. Ook hierin zochten de deelnemers naar hun persoonlijke connectie met het thema. Is er iets in je leven dat nu aandacht vraagt, wat nu raakt, wat nu op de voorgrond komt? Persoonlijke verhalen werden gedeeld. Verhalen over breuken, scheuren en levenskwesties.

Don Bosco als ‘wounded healer’
Maar het bleef gelukkig niet bij die gebrokenheid. In Don Bosco’s leven werden zijn breuklijnen omgevormd tot inzet voor jonge mensen in nood. De weg daaruit linkt aan een verhaal over het Joodse volk die de uittocht uit Egypte beleeft: van gevangenschap naar de vrijheid. Deelnemers stonden stil bij hun eigen ‘doortochten’ met behulp van een Godly Playverhaal.

There is a crack in everything, that’s how the light gets in

De gebroken kom aan het begin van het retraiteweekend werd aan het eind weer opgepakt, aan elkaar gelijmd en op de scheuren werd een goudlaagje aangebracht. Zo werd het een kunstwerk, waarbij de breuken juist zichtbaar werden gemaakt; een nieuwe kom van de oude gebroken delen. Soms ontbrak er een stukje, maar dat gaf juist inzicht: “That’s how the light gets in.”


Het weekend werd afgesloten met een eucharistieviering en veel dankbaarheid voor een zeer inspirerend weekend met fijne mensen in de verkwikkende omgeving van Don Bosco in Assel. Met speciale dank aan Pia voor het meeverzorgen van de catering!