Don Bosco Spirit wint K.F. Hein Stimuleringsprijs

U2 B20 Heard 20 20kopie ly77dxz

Het project ‘De Verbetertafel’ is in de prijzen gevallen! Met € 7.500 aan prijzengeld op zak kan Don Bosco Spirit starten met het uitrollen van dit project, waarbij het de bedoeling is dat de jongeren zelf de kar gaan trekken.

Met de nominatie voor K.F. Hein Stimuleringsprijs, kreeg Don Bosco Spirit de kans om ‘De Verbetertafel´ uit te werken in een concreet projectplan met begroting. Ze deden dit in samenwerking met het K.F. Hein Fonds en tijdens de feestelijke prijsuitreiking op donderdag 17 februari werd hun inspanning beloond. Ook Altrecht en Steunpunt GGZ Utrecht vielen in de prijzen, samen verdeelden de welzijnsorganisaties maar liefst € 35.000 aan prijzengeld.

Winnaars
Om kans te maken op de prijs moest aan een aantal criteria worden voldaan. Het ingediende project moest creatief en innovatief zijn, maar ook bijdragen aan de zelfredzaamheid van jongeren. Hiervoor was het belangrijk dat de jongeren zelf werden betrokken bij de plannen. Acht inzendingen werden aan de jury voorgelegd en beoordeeld op innovatie, relevantie, impact, zelfredzaamheid, bereik en betrokkenheid van jongeren. Zowel Altrecht, Steunpunt GGZ Utrecht als Don Bosco Spirit werden genomineerd en gezien de kwaliteit van de plannen koos de jury ervoor om hen alle drie gelijkwaardige prijswinnaars te maken. De verdeling van het prijzengeld is gebaseerd op de ingediende projectbegrotingen en een inschatting van de jury van wat er nodig is om het project het komende jaar te kunnen starten en realiseren. Naast een geldbedrag is professionele begeleiding door ValueFactory, bij de uitvoering van het plan, onderdeel van de prijs.

"Blijf uniek in jullie werkwijze en manier van communiceren, want dat is jullie kracht"

De Verbetertafel
Het winnende project van Don Bosco Spirit, zet kwetsbare jongeren en hulpinstanties met elkaar om tafel en legt de pijnpunten bloot. In de praktijk vraagt dit behoorlijk wat voorbereiding en training, daarom kent het project een doordacht vierstappenplan. De jury van de K.F. Hein Stimuleringsprijs was erg benieuwd hoe dit project zich verder zal ontwikkelen en gaf Don Bosco Spirit tijdens de prijsuitreiking nog mee: “Blijf uniek in jullie werkwijze en manier van communiceren, want dat is jullie kracht.”

Wil je meer lezen over de inhoud van dit project? In het eerste Don Bosco magazine van dit jaar staat een uitgebreid artikel over ‘De Verbetertafel’.

Zelfredzaam en samenredzaam
De projecten van de andere twee prijswinnaars zijn getiteld ‘Van zichtbaar naar zelfredzaam’ (Altrecht) en ‘Prestatiedruk en samenredzaamheid’ (Steunpunt GGZ Utrecht).

Altrecht - Van zichtbaar naar zelfredzaam
De jongvolwassen in de zorg bij Altrecht hebben de wens om te leren hoe ze op creatieve wijze uiting kunnen geven aan hun persoonlijke verhaal. Je verhaal kunnen delen, betekent zichtbaar durven zijn. Dat is de eerste stap naar zelfredzaamheid en in het doorbreken van sociale en maatschappelijke isolatie. Zo ontstond het samenwerkingsproject ‘Van zichtbaar naar zelfredzaam’ van jongvolwassenen in behandeling bij Altrecht, theaterstudenten van de Hoge School voor de Kunsten Utrecht, theatergezelschap Live Your Story en Art.1 Midden Nederland. De kracht van het plan zit in het verbinden van twee werelden, die van zorg en welzijn én de culturele sector. De jury vindt dat Altrecht hiervoor een mooie en speelse methodiek toepast waarbij de jongeren zelf aan zet zijn. Theater zorgt voor bewustwording en voor anders kijken naar jongeren met psychische problematiek, maar ook naar kunst. Het spreekt de jury zeer aan dat het project uitgaat van het positieve en dat het jongeren in hun kracht zet. Een mooie kruisbestuiving waar zowel de jonge deelnemers als de studenten van de HKU veel van leren, ook voor hun verdere toekomst.

Steunpunt GGZ Utrecht - Prestatiedruk en Samenredzaamheid
Veel jongeren die studeren ervaren prestatiedruk. Dit kan leiden tot psychische klachten, zoals stress, slapeloosheid, depressieve gevoelens en burn-out. Met het project ‘Prestatiedruk en Samenredzaamheid’ wil Steunpunt GGZ Utrecht jongeren ondersteunen om meer weerbaar te worden tegen de negatieve gevolgen van prestatiedruk die versterkt wordt door het gevoel ‘de enige’ te zijn. Eerstejaars studenten vormen een supportgroep en werken met een coach en ervaringsdeskundige aan een samenredzaamheidsplan. Met het project wordt een relevant en actueel thema aangekaart. De jury is zeer gecharmeerd van de term ‘samenredzaamheid’. Jezelf laten helpen op het ene moment en de ander helpen op het andere moment. Het plan gaat uit van de kracht van jongeren. Voor jongeren is het zo waardevol om te voelen dat er meer leeftijdsgenoten zijn die tegen dezelfde obstakels aan lopen. Je bent niet alleen. Een mooie methode die zich richt op herstel, maar preventief wordt toegepast, aldus de jury.