"Inzetten op een veiligere schoolomgeving"

IMG 20230531 094633

Basisschool Don Bosco Halle zet in op fietsen. Daarom kocht de school - met behulp van een verkeerssubsidie- 38 nieuwe fietsen aan. Volgend jaar komt er ook nog een grotere fietsenstalling.

"De voorbije jaren zette een werkgroep zich in voor het verwerven van subsidies om zowel de kleuterschool als de lagere school te voorzien van een aantal fietsen en een bijhorende fietsenstalling", legt directeur Zeger Rosvelds uit. "Om deze te verwerven, ondernam de school verschillende stappen. Zo werd er vanaf de onthaalklas tot het zesde leerjaar een leerlijn 'Verkeer' opgesteld zodat de leerkrachten in de klas aan de slag konden gaan. Daarnaast waren er fiets- en wandelexamens , bewustmakingscampagnes in verband met zichtbaarheid in het verkeer, bevragingen bij ouders, fietslessen, sensibilisering dode hoek, enzovoort. Op deze manier kon onze school de subsidie verkrijgen."

Veiligere schoolomgeving

Dankzij de subsidie van de Provincie Vlaams-Brabant, een commerciële geste van lokale fietsenwinkel Ava Fietsen en een eigen bijdrage kon de school 38 fietsen aankopen: 6 loopfietsen, 6 kleuterfietsen en 26 kinderfietsen. "Maar hierbij stopt het niet!", aldus Zeger. "De basisschool kijkt ook al naar de toekomst. Volgend schooljaar slaan we de handen in elkaar met de afdeling van het Buitengewoon Lager Onderwijs. Hierbij zullen opnieuw subsidies worden aangevraagd voor een veiligere schoolomgeving en de leerlingen nog bewuster te maken van hun plaats in het verkeer."

Auteur: Tim Bex