Op maandagmiddag 9 december 2019 staat U-2B Heard! in het oude Stadhuis van Utrecht, met een speciaal programma stil bij haar 10-jarig bestaan. U-2B Heard! werd tien jaar geleden in opdracht van de Gemeente Utrecht opgericht en ondergebracht bij Stichting Don Bosco Spirit. De eerste jaren was het platform een belangenbehartiger en vertegenwoordiger voor zwerfjongeren in Utrecht.

Op maandagmiddag 9 december 2019 staat U-2B Heard! in het oude Stadhuis van Utrecht, met een speciaal programma stil bij haar 10-jarig bestaan. U-2B Heard! werd tien jaar geleden in opdracht van de Gemeente Utrecht opgericht en ondergebracht bij Stichting Don Bosco Spirit. De eerste jaren was het platform een belangenbehartiger en vertegenwoordiger voor zwerfjongeren in Utrecht.

Met de transitie Jeugd in 2015 is de doelgroep breder geworden en betreft nu alle kwetsbare jongeren in Utrecht. U-2B Heard! is een cliëntenplatform voor en door kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar die in aanraking zijn gekomen met wooninstanties, jeugdzorg en andere organisaties, doordat ze bijvoorbeeld schulden hebben of problemen in de familiekring. De jongeren komen drie dagen per week samen, doen onder begeleiding van de coördinatoren onderzoek naar de huidige situatie en denken na over toekomstperspectieven. U-2B Heard! staat in goed contact met de gemeente en diverse instellingen en durft actuele thema’s aan te snijden. De groep U-2B Heard! onderscheidt zich door de actieve participatie van jongeren uit Utrecht, allen afkomstig uit verschillende wooninstellingen en achtergronden. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan Gemeente Utrecht, diverse woon- en hulpverleningsinstellingen en zelfs aan verschillende Ministeries.

Door de grote inzet en betrokkenheid van de jongeren van U-2B Heard! is het platform opgenomen in het beleid van de Gemeente Utrecht onder cliëntparticipatie. Ook vertegenwoordigen ze jongeren die aan cliëntparticipatie doen in onze stad.

U-2B Heard! wil het welzijn van jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar bevorderen en richt zich op jongeren in kwetsbare omstandigheden, die (tijdelijk) niet mee kunnen doen. Ze bieden jongeren een plek met ruimte om zichzelf te zijn, even te ontspannen van de complexe uitdagingen waar ze dagelijks voor staan. U-2B Heard! stimuleert hen te leren en hun vaardigheden te vergroten. Ze bereiden jongeren voor op hun rol van zelfstandige, verantwoordelijke en solidaire leden van de samenleving. Door het vrijwilligerswerk bij U-2B Heard! doen ze ook veel voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

De dagelijkse leiding van Don Bosco Spirit is in handen van coördinatoren Linda Zengerink en Bea van Doorn. Binnenkort wordt de naam van de stichting gewijzigd in Don Bosco U-2B Heard!


Het jubileum wordt gevierd met een interactieve en informatieve middag op 9 december 2019 in Utrecht.

Voor meer informatie, zie www.u-2bheard.nl.