Level Up helpt jongeren letterlijk een treetje hogerop

Header kopie

Veel jongeren hadden last van de lockdowns en de nasleep daarvan is nog steeds merkbaar. Verveling, eenzaamheid, leerachterstand, maar ook toenemende overlast op straat zijn de gevolgen van een jaar vol onverwachte gebeurtenissen en regels. Level Up van Don Bosco Rijswijk wil jongeren helpen hun mentale gezondheid te verbeteren en gaten te overbruggen.

Dit nieuwe project is erop gericht om jongeren te laten klimmen op de maatschappelijke ladder, letterlijk een Level Up dus. Resa Nabibaks, jongerenwerker bij Don Bosco Rijswijk, legt uit: “Wij zien het te vaak in ons jeugdcentrum: jongeren die kampen met mentale problemen, waardoor ze achterblijven in hun ontwikkeling. Als we nú investeren in deze jongeren, geeft hen dat op termijn betere kansen in het leven.”

Persoonlijke leerdoelen
Level Up gaat een stap verder dan de jongerenavonden die Don Bosco Rijswijk maandelijks al organiseert voor 12- tot 18-jarigen. “We zien veel enthousiasme bij de jongeren voor onze activiteiten”, vertelt Resa. “Ze vragen bijvoorbeeld in de groepschat wanneer er weer een avond wordt georganiseerd en wat het programma is. Daar spelen wij graag op in door hen dat stapje extra te bieden en een leertraject aan te bieden. De vier elementen uit de pedagogiek van Don Bosco vormen daarbij de leidraad: thuis, speelplaats, school en zinplek.”

Jongeren en jongerenwerkers ontmoeten elkaar in de huiskamer van Don Bosco Rijswijk (thuis) en bouwen een band op door middel van allerlei activiteiten (speelplaats). Daarmee ontstaat ruimte voor het bespreken van praktische problemen waar jongeren tegenaan lopen in hun leven. Dit kan variëren van een taalachterstand tot solliciteren voor een bijbaan. Als de hulpvraag duidelijk is, kunnen de jongerenwerkers individueel met de jongere aan de slag en wordt een persoonlijk leerdoel bepaald (school). Hier wordt een persoonlijk leertraject aan gekoppeld met vaste ontmoetingsmomenten. Gedurende het leertraject is er telkens ruimte voor reflectie (zinplek): wat is het doel en waarom is dit belangrijk?

Bij dit project wordt ook inzet van de jongere zelf gevraagd
Jongerenwerker Resa

“We bieden de jongeren ook workshops in groepsverband aan”, gaat Resa verder. “Zo kunnen ze ontdekken waar hun interesses liggen en misschien wel nieuwe talenten ontwikkelen. De workshops kunnen ontspannend zijn zoals boogschieten of knutselen, maar ze kunnen ook een leerthema hebben zoals het maken van een CV of het voeren van een sollicitatiegesprek. Dat begint heel eenvoudig met leren om je jas uit te doen tijdens het gesprek, rechtop te zitten en gesprekspartners met ‘u’ aan te spreken.”

Eigen verantwoordelijkheid
Bij Level Up wordt er ook inzet van de jongere zelf gevraagd. Als ze meedoen met het project, moeten ze zich bijvoorbeeld inschrijven voor meerdere workshops tegelijk. Daarmee leren ze verantwoordelijkheid op zich te nemen en er niet halverwege het traject met de pet naar te gooien. Juist dat is erg belangrijk volgens Resa: “Wat we bij Don Bosco Rijswijk regelmatig zien is dat jongeren een vertekend beeld van de werkelijkheid lijken te hebben door bijvoorbeeld sociale media. Ze zien jonge ‘influencers’ die bakken geld uitgeven alsof dat heel gemakkelijk gaat en dat is natuurlijk niet zo. Als je aan jongeren van vandaag vraagt wat ze willen worden, dan krijg je als antwoord: ‘rijk’. Ze denken dat te kunnen bereiken met cryptomunten of door populair te worden op sociale media. Het is belangrijk dat jongeren weer in contact komen met de realiteit van het leven.”

Resa vindt het vooral belangrijk om gelijke kansen te creëren voor jongeren: “Met Level Up bieden we die mogelijkheid. Wij kunnen hun thuissituatie of omstandigheden niet veranderen, maar we kunnen wel bij de jongere zelf beginnen.”

Auteur: Anja Hoogeveen