Mediacoach bij Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen

Photo 1519389950473 47ba0277781c

Een aantal maanden geleden volgde Bart Wijnen, begeleider bij Junitas (Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen), een traject tot mediacoach. Bart legde zijn ervaring vast op papier en probeerde deze in de praktijk om te zetten in de jeugdhulporganisatie van Don Bosco waar hij werkt.

"In een wereld die steeds meer gedigitaliseerd raakt, is het essentieel om jongeren bewust te maken van de gevaren en mogelijkheden die dit met zich meebrengt", aldus Bart. "Een sleutelfiguur in dit proces is de mediacoach. Deze coach fungeert als gids en mentor, en helpt jongeren om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de digitale wereld. Met de opkomst van sociale media, online gaming en mobiele applicaties zijn jongeren voortdurend verbonden met het internet. Terwijl deze technologieën talloze voordelen bieden, zoals toegang tot informatie en communicatie, brengen ze ook risico's met zich mee, zoals cyberpesten, identiteitsdiefstal en overmatig schermgebruik."

Het is van belang dat jongeren worden onderwezen in mediawijsheid. "Dit is waar de mediacoach in actie komt", gaat Bart verder. "Hij is getraind om jongeren te begeleiden bij het begrijpen van de digitale wereld en hen te helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om deze wereld op een verantwoorde manier te navigeren. Net om deze redenen heb ik de opleiding tot mediacoach gevolgd."

Het is essentieel om jongeren bewust te maken van de gevaren en mogelijkheden
Bart Wijnen

Een belangrijk onderdeel van de opleiding tot mediacoach was het aanleren van tips en tricks rond verschillende apps en online platforms. "Deze tips omvatten onder meer het beheren van privacy-instellingen, het identificeren van nepnieuws, het herkennen van online oplichting en het bevorderen van een gezond evenwicht tussen online en offline activiteiten. Door middel van het te integreren binnen leefsleutels proberen we nu de opgedane kennis over te brengen op jongeren. Via spellen, apps, getuigenissen of filmpjes stimuleren we de jongeren om kritisch na te denken over hun online gedrag en de impact ervan op henzelf en anderen."

Het werk van een mediacoach is echter niet beperkt tot alleen jongeren. Ze kunnen ook ouders, vrienden en andere opvoeders ondersteunen bij het begrijpen van de digitale wereld en het aanpakken van eventuele zorgen of uitdagingen die hieruit voortkomen. Zo bouwen we samen aan een inclusieve digitale samenleving waarin iedereen de mogelijkheden van het internet kan benutten, zonder de gevaren uit het oog te verliezen.