Op weg naar Pasen: het paastriduüm voor beginners

Francesco alberti Yy3 Pq5lj Dt I unsplash

Het paastriduüm is de periode van drie dagen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) voor paaszondag die het liturgisch hoogtepunt in het kerkelijk jaar vormt. In deze periode worden het lijden, de dood en herrijzenis van Jezus herdacht.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag, de eerste dag van het paastriduüm, vieren Jezus en zijn twaalf leerlingen het Joodse Pesachmaal. Het wordt ‘het Laatste Avondmaal’. Tot ieders verbazing wast Jezus zelf hun voeten, terwijl dat de taak van een slaaf is. Daarmee wil Hij liefde en dienstbaarheid tonen. Tijdens het maal breekt Jezus het brood en deelt Hij het uit terwijl Hij zegt dat het zijn lichaam is. Hij doet dat ook met de beker wijn. Daarvan zegt Hij: “dit is mijn bloed”. Met deze woorden stelt Jezus het sacrament van de eucharistie in. Hij geeft zijn leerlingen de opdracht om de maaltijd op dezelfde wijze te blijven herhalen en beleven tot zijn wederkomst: “Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Diezelfde avond voorspelt Jezus wat er die nacht gaat gebeuren: verraden en gevangengenomen worden. Na de maaltijd vertrekken Jezus en zijn leerlingen naar de Olijfberg. Hij vraagt zijn vrienden om te waken, maar ze vallen in slaap. Judas grijpt zijn kans en verraadt Jezus in ruil voor geld. Een vriendenkus wordt een Judaskus. Jezus wordt gearresteerd en weggevoerd.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag gedenkt de Kerk het lijden en de kruisdood van Jezus. In alle vroegte wordt Jezus door de hogepriesters uitgeleverd. Pilatus, de Romeinse prefect, doet nog een poging om Hem vrij te krijgen, maar het volk kiest voor de vrijlating van de crimineel Barabbas. De Romeinse soldaten kleden Jezus uit, geselen Hem en zetten een kroon van doorntakken op zijn hoofd. Ze vallen spottend voor Hem op de knieën: “Gegroet, koning van de Joden.”

Tussen 8 en 9 uur ‘s ochtends wordt Jezus op de Golgota gekruisigd. Om 12 uur valt er een duisternis over het hele land, die drie uur duurt. Op dat moment sterft Jezus met de uitroep: “Het is volbracht”. Aan het begin van de avond raapt Jozef van Arimatea zijn moed bijeen en vraagt hij Pilatus om Jezus’ lichaam. Hij krijgt toestemming en begraaft Jezus, gewikkeld in linnen doeken, in een rotsgraf.

Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag wordt herdacht dat het lichaam van Jezus rust in het graf en kijkt de Kerk uit naar de verrijzenis van zijn Heer. Wanneer de duisternis gevallen is, begint de paaswake.

De overgebleven elf leerlingen (Judas heeft zich een dag eerder van het leven beroofd) zitten bij elkaar. Met de deuren op slot, doodsbang als ze zijn. De hogepriesters en farizeeërs laten Jezus’ graf bewaken: “Anders komen zijn leerlingen Hem weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: ‘Hij is opgestaan uit de dood’ en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.”

Auteur: Tim Bex