Don Bosco Straatvisie lanceert app voor dakloze jongeren

Waar kan ik vannacht slapen? Hoe kom ik aan een warme maaltijd? Waar kan ik mijn kleren wassen? Het zijn vragen waar dak- en thuisloze jongeren dagelijks mee te maken krijgen. Don Bosco Straatvisie in Amsterdam ziet de nood stijgen in deze coronatijd en lanceert een app waar de jongeren alle praktische informatie in Amsterdam kunnen vinden die ze nodig hebben.

Praktische hulp
De nieuwe straatapp is ingericht met zogenaamde ‘tegeltjes’. Elk hulpgebied heeft een eigen tegeltje: overnachting, maaltijd, ontmoetingsplekken, medische hulp, persoonlijke verzorging, financiën, postadres, luisterend oor, et cetera. Zo is gemakkelijk de benodigde informatie te vinden voor die dag in Amsterdam.

LHBTI
Er is ook een tegeltje voor LHBTI, want uit onderzoek is gebleken dat seksuele geaardheid en intersekse een veelvoorkomende reden voor dakloosheid onder jongeren. Zij worden uit huis gezet door ouders of verzorgers die hun voorkeuren op dit gebied niet accepteren. De app is anoniem, zodat jongeren zich veilig voelen om gevoelige informatie te delen met professionals.

Testfase
De straatapp wordt momenteel getest door een groep dak- en thuisloze jongeren. Uit de tests is onder andere gebleken dat er nog informatie mist voor jonge moeders. Deze informatie wordt toegevoegd, zodat ook zij weten waar ze terecht kunnen voor de nodige hulp.

Lancering
Vanaf maart kan de straatapp worden gedownload. De lancering zal online plaatsvinden, waarbij de app virtueel wordt overhandigd aan wethouder Kukenheim van Onderwijs, Jeugd, Diversiteit en Stadsdeel Oost. De app is ontwikkeld door een werkgroep, samengesteld uit acht verschillende partnerorganisaties van Don Bosco Straatvisie.

Don Bosco Straatvisie
Straatvisie is een organisatie voor en door jongeren tussen de 17-27 jaar. Zij brengen kwetsbare (thuisloze) jongeren en jonge ouders uit Amsterdam samen met leeftijdsgenoten. Zelf organiseren de jongeren activiteiten in de stad ter ontspanning, leren zij hun ervaring in te zetten en vergroten zij hun sociale netwerk. Om hen op een speelse positieve manier te verbinden met zichzelf, met anderen en de stad.