Studiedag Don Bosco Werken Nederland: “Zinnig en verbindend”

10

Op woensdag 15 november kwamen de verschillende Don Bosco-organisaties uit Nederland bij elkaar in Assel, voor een studiedag rondom marketing en nieuwe activiteiten. Naast serieuze onderwerpen, was er ook tijd om bij te kletsen tijdens een heerlijke maaltijd.

De verbindende factor van deze bijeenkomst werd vrijwel direct zichtbaar: elk individu die zich binnen de eigen Don Bosco-organisatie met hart en ziel inzet voor jongeren. Vanuit die gedeelde missie werd gekeken naar hoe we als verschillende organisaties nog beter met elkaar kunnen samenwerken. In groepjes werd hierover nagedacht door de deelnemers, waarna de uitkomsten aan de groep werden gepresenteerd. Er zijn mooie nieuwe ideeën aangedragen, waar de komende tijd weer aan kan worden gewerkt.

There’s a crack in everything, that’s how the light gets in
Leonard Cohen

Het avondwoordje kwam deze keer van Hans Decancq, Salesiaan van Don Bosco. Hij benadrukte het belang van kwetsbaar durven zijn als jongerenwerker, iets wat verbindend werkt in relatie tot jongeren en elkaar. “There’s a crack in everything, that’s how the light gets in”, zo herinnerde hij de deelnemers met een quote uit het lied van Leonard Cohen.

Bij de afsluiting werd op de studiedag teruggeblikt met termen als ‘zinnig’ en ‘verbindend’. Maar ook ‘leuk om iedereen weer te zien’ en ‘laten we ook eens bij elkaar op locatie afspreken’, werd een aantal keer gehoord. Op naar de volgende vruchtbare bijeenkomst!

8
1
2
5
6
7
8
1
2
5
6
7

Auteur: Anja Hoogeveen