SYM Forum: "Tijd nemen om naar jongeren te luisteren"

WJD dag 2 32

Op woensdag 2 augustus vond tijdens de Wereldjongerendagen - en meer bepaald tijdens de Don Boscodag - het SYM Forum plaats. Tijdens deze vergadering tussen salesianen, zusters, leden van de Salesiaanse Familie en jongeren uit de wereldwijde salesiaanse beweging werden heel wat ideeën uitgewisseld. Daarvan verscheen vandaag het verslag.

Een geselecteerde groep jongens en meisjes van de Salesiaanse Jeugdbeweging (SYM) nam deel aan het forum met als doel de wereldwijde Salesiaanse Jeugdbeweging vorm te geven. Nu, vele dagen na het SYM Forum en na het verwerken van de vele ideeën die tijdens de bijeenkomst werden gedeeld, presenteert de sector Jeugdpastoraal van de Salesianen van Don Bosco de resultaten van deze workshop.

Uitdagingen

“Het werd een zeer betekenisvolle en broederlijke dialoog met Algemeen Oversten Ángel Fernández Artime (salesianen) en Chiara Cazzuola (zusters)”, vertelt Algemeen Raadslid voor Jeugdpastoraal Miguel Angel García Morcuende. “Het forum begon met een inleiding over het thema: ‘de wereldwijde Salesiaanse Jeugdbeweging visualiseren’. De presentatie werd afgesloten met de volgende vragen om te delen in de verschillende taalgroepen: identificeer een belangrijke mondiale kwestie of uitdaging waaraan de Salesiaanse Jeugdbeweging een significante en zichtbare bijdrage kan leveren en stel concrete actielijnen voor als antwoord.”

“De verscheidenheid aan antwoorden vestigt de aandacht van zowel jongeren als de Salesiaanse Familie op de noodzaak om te reageren op de uitdagingen van deze tijd”, gaat het raadslid verder. “Jongeren vragen om vorming over verschillende aspecten van hun groei, zoals identiteit, beroepskeuze, geloof en Salesiaanse spiritualiteit. Salesianen, zusters en de ruime Salesiaanse Familie worden opgeroepen om jongeren, vooral de armsten en migranten, en hun families daarin te begeleiden.”

De wereld stelt onze jongeren voor steeds grotere uitdagingen
Miguel Angel García Morcuende

“Jongeren willen hun identiteit vormen door te worden bijgestaan in hun seksuele, affectieve, emotionele en mentale ontwikkeling om een waardig leven te kunnen leiden. Door hun leven met Christus willen ze hun roeping ontdekken, hun katholieke geloof verdiepen en dienstbaar zijn aan hun medejongeren en de Kerk. Ze hebben ook hun verlangen geuit om te groeien in salesiaanse jeugdspiritualiteit en integrale ecologie. Terwijl ze deze aspecten van groei nastreven, hopen ze begeleid te worden door en met hun families in het beleven van het geloof.”

De resultaten van deze reflectie vragen om begeleiding van de hele Salesiaanse familie. “Deze begeleiding betekent tijd nemen om naar de jongeren te luisteren, met hen mee te reizen in de ontdekking van hun roeping, de kennis en praktijk van het katholieke geloof en de salesiaanse spiritualiteit te verdiepen en voor de gezinnen te zorgen”, besluit Miguel Angel. “De wereld stelt onze jongeren en de Salesiaanse familie voor steeds grotere uitdagingen. Het is te hopen dat het SYM Forum zal dienen als een concrete ervaring van luisteren naar jongeren die de Salesiaanse Familie zal aansporen tot een vreugdevolle en betekenisvolle begeleiding waar de jongeren naar verlangen.”